Ședinţa ordinară a Consiliului raional Floreşti

4 iunie 2019

La 30 mai a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Floreşti la care au participat 26 din 33 de consilieri, preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş; vicepreşedinţii, Mihail Buruşciuc, Gheorghe Gancear, Vladimir Gutium şi şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

Pe ordinea de zi au fost prezentate spre examinare 20 de chestiuni, care anterior au fost studiate şi avizate pozitiv de către comisiile de specialitate.

Dl Tudor Tertea a prezentat informaţia despre organizarea şi desfăşurarea odihnei elevilor în perioada estivală 2019, subliniind faptul că se preconizează ca tabăra de odihnă „Prietenia” din s. Cuhureştii de Sus să activeze în patru tururi a cîte 10 zile, cîte 300 de copii în fiecare tur, în total să beneficieze de odihna de vară la tabără 1200 de copii. În tabără vor activa 28 de cadre didactice, conform programului, vor fi întreprinse toate acţiunile pentru a asigura condiţii bune de odihnă, dar şi securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor. Costul unei foi de odihnă în tabără pentru copiii din afara raionului este de 1701 lei, părinţii copiilor din raion vor achita 330 de lei pentru o foaie de odihnă, iar 10% din numărul total al foilor de odihnă vor fi repartizate fără plată copiilor din familiile dezavantajate.

La şedinţă a fost audiat raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului instituţiilor publice, finanţate din bugetul raional Floreşti, prezentat de către dna Svatlana Grîu, şef al Direcţiei Finanţe, a fost aprobat Statutul Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Floreşti” şi Statutul Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectări, Prospecţiuni, Servicii Arhitectură, Urbanism „FlorArh”, prezentate de către dl Sergiu Chetraru.

Luînd în consideraţie faptul că 40% din terenurile arabile ale raionului se însămînţează cu culturi cerealiere şi leguminoase de prima grupă şi rapiţă, iar ponderea culturilor din grupa nominalizată în volumul total al producţiei vegetale pe raion constituie peste 30%, a fost aprobat proiectul de decizie cu privire la organizarea şi desfăşurarea unei festivităţi consacrate totalurilor recoltării acestor culturi, în scopul stimulării morale şi materiale a producătorilor agricoli şi participanţilor la primul seceriş.

Drept urmare a solicitărilor părinţilor copiilor din satul Ion Vodă, Direcţia Generală Educaţie a prezentat consilierilor Proiectul de decizie  „Cu privire la înfiinţarea Şcolii Primare în satul Ion Vodă”, care a fost aprobat în cadrul şedinţei, astfel în sat vor fi şcolarizaţi 15 elevi şi nu vor mai fi nevoiţi să circule în altă localitate, mai ales cînd accesul este dificil din cauza timpului nefavorabil.

De asemenea, Consiliul a adoptat decizia cu privire la unele modificări în bugetul raional pe anul 2019. Cu un raport în faţa audienţei a venit dna Svetlana Grîu, specificînd condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi necesitatea de alocare a mijloacelor financiare.

În cadrul şedinţei au fost examinate şi alte chestiuni, pe marginea cărora au fost adoptate deciziile corespunzătoare.

Autor: Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică