Anunț!

5 iunie 2019

FINANȚARE PENTRU DEZVOLTARE

Program de Granturi Mici în GAL ,,LUNCA RĂUTULUI”

Grupul de Acțiune Locală „LUNCA RĂUTULUI” lansează apel de propuneri de proiect. Apelul este destinat beneficiarilor din localitățile: s. Alexeevca, s. Chirilovca, s. Dumitreni, s. Rădulenii-Noi, s. Băhrinești, s. Frumușica, s. Gura-Căinarului, s. Zorojeni, s. Iliiciovca, s. Maiscoie, s. Izvoare, s. Bezeni, s. Scăieni, s. Lunga, or. Mărculești, s. Mărculești, s. Nicolaevca, s. Valea-Rădoaiei, s. Prajila, s. Antonovca, s. Frunzești, s. Mihailovca, s. Putinești, s. Sevirova, s. Ivanovca, s. Trifănești, s. Alexandrovca și susține inițiativele de dezvoltare rurală la nivel local, desfășurate de organizații și locuitorii locali pe teritoriul GAL-ului „LUNCA RĂUTULUI” și anume sub forma unei contribuții financiare pentru implementarea proiector locale ce sprijină Planul Strategic de Acțiuni aprobat de GAL. În baza planului de acțiuni pentru anul curent, GAL susține proiectele locale destinate implementării următoarelor priorități de dezvoltare: Prioritatea nr. 1 – Susținerea investițiilor economice non-agricole; Prioritatea nr. 2 – Susținerea acțiunilor societății civile.

La concurs pot aplica:

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, organizațiile societății civile și întreprinderile din sectorul antreprenorial sau reprezentanțele acestora, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „LUNCA RĂUTULUI”;
  • Grupuri de organizații din același sector și/sau sectoare diferite asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locala a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „LUNCA RĂUTULUI”;
  • Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „LUNCA RĂUTULUI”;
  • Grupuri locale de inițiative formate din locuitorii localităților ce formează GAL „LUNCA RĂUTULUI”;
  • Organizațiile regionale sau naționale (organizațiile sau instituțiile din sectorul public, sectorul antreprenorial și societății civile) care au subdiviziuni sau reprezentanțe pe teritoriul GAL „LUNCA RĂUTULUI”.

Cum puteți aplica:

  • Studiați Regulile (aici) de participare pentru a afla mai multe detalii despre concurs şi criteriile de eligibilitate;
  • CompletaţiFormularul de cerere și Bugetul

Documentele pentru apel le puteți descărca de pe pagina de facebook – GAL Lunca Rautului, le puteți solicita de la:

– Președintele GAL ,,LUNCA RĂUTULUI” doamna Bunescu Feodosia, telefoane de contact: 025045406, 069376144, e-mail: prodez@inbox.ru;

– Manager GAL ,,LUNCA RĂUTULUI” doamna Cobîlaș Liudmila, telefon de contact: 060064821, e-mail: liudmila.cobilas@mail.ru

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 23.06.2019 ora 17:00 la adresa de e-mail: galluncarautului@mail.rucu mențiunea „Program de Granturi Mici în GAL ,,LUNCA RĂUTULUI” sau pe suport de hârtie la adresa: Republica Moldova, raionul Florești, satul Băhrinești, str. Renașterii nr. 293, Primăria Băhrinești, et. 2, sediul GAL „LUNCA RĂUTULUI”.

Pentru orice întrebări vă rog să vă adresați persoanelor menționate mai sus!