Felicitare!

23 iunie 2019

La 23 iunie, marcăm ziua Funcționarului public. Cu acest prilej exprim sincere felicitări şi urări de bine tuturor angajaților din domeniu!

Funcția publică nu este o activitate ușoară, iar practicarea ei cu profesionalism și integritate, este principială pentru modernizarea vieții tuturor cetățenilor statului nostru.

Munca tuturor funcționarilor publici este necesară  și importantă  pentru societate, de la gîndirea și elaborarea politicilor publice, menite să ofere soluții sistemice pentru dezvoltarea fiecărui sector, pînă la implementarea acestor politici și asigurarea bunei administrări a activităților publice. De munca Dumneavoastră, de străduința cu care rezolvaţi, în fiecare zi, problemele și adresările oamenilor, depinde bunăstarea lor, starea de spirit pozitivă, senzația de siguranță pe care o au şi încrederea într-un viitor bun!

În semn de recunoştinţă, aducem sincere cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă, stimaţi funcţionari publici din raion. Vă dorim ca această sărbătoare să vă aducă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate! Vă urăm din suflet sănătate şi  noi performanțe în tot ceea ce faceți pentru binele comunității.

Cu mult respect, în numele Consiliului raional Florești, Ştefan Paniş, Preşedintele raionului