Loc de muncă vacant!

1 iulie 2019

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs REPETAT pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal, resurse umane Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de participare la concurs: deţin cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; […]