Loc de muncă vacant!

1 iulie 2019

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs REPETAT pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal, resurse umane

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de participare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. nu sânt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,
 6. au un stagiu de muncă de minim trei ani in domeniu;

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 5 iulie 2019 la Consiliul raional Floreşti, et. 1, bir. 16, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei. Telefon de contact: (0-250) 2-02-85