Anunț!

3 iulie 2019

Proiecte de decizii propuse în luna mai 2019 pentru a fi examinate la Ședințele Consiliului Raional Florești
Aici —> Proiecte de decizii