Situaţia epidemiologică din raion discutată la şedinţa Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică

11 iulie 2019

Joi, 11 iulie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Floreşti, s-a desfășurat şedința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică cu privire la toxicoinfecţiile alimentare şi alte boli diareice acute.

La ședință au participat dl Gheorghe Gancear, vicepreşedintele raionului, preşedinte al comisiei; dna Galina Tanasov, inspector superior CSP Soroca, secretar al comisiei; dl Alexandu Prodan, şef al Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, Floreşti cu raza de acoperire şi pentru raionul Şoldăneşti; dna Svetlana Rusu, director al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Floreşti”; dl Vitalie Ciorbă, şef al Inspectoratului Ecologic Floreşti; dl Daniel Turculeţ, reprezentant al Oficiului Teritiorial Floreşti al Cancelariei de Stat Soroca; specialişti din cadrul DTSA, CSP; primarii localităţilor din raion, precum şi administratorii unităţilor de alimentaţie publică.

Raportul despre situația epidemiologică, măsurile de profilaxie şi control ale bolilor diareice acute şi toxiinfecţiilor alimentare a fost prezentat de către dl Alexei Popescu, şef al Secţiei Siguranţa Alimentelor din cadrul DTSA.

Dumnealui a menţionat că în anul 2018 DTSA a emis prescripţii la toţi administratorii unităţilor de alimentaţie publică şi administraţiilor publice locale din raion privind asigurarea respectării cerinţelor generale de igienă, a regulelor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi interzicerea organizării pieţelor clandestine, a manifestaţiilor în localuri neautorizate în scopul evitării apariţiei bolilor diareice acute şi a toxiinfecţiilor. În perioada estivală a aceluiaşi an au fost desfăşurate 85 de controale planificate şi inopinate în urma cărora au fost întocmite 46 de prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate şi au fost intentate 18 dosare contravenţionale soldate cu aplicarea amenzilor în sumă totală de 33 050 lei. Au fost verificaţi agenţii economici în scopul depistării neconformităţilor şi a nerespectării cerinţelor specifice de fabricare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor alimentare. În acest context, au fost depistate 38 de cazuri de încălcări, fiind supuse distrugerii 372 de loturi de produse alimentare neconforme, avînd cantitatea totală de 2016 kg, au fost aplicate amenzi pentru 89 de operatori, suma totală fiind de 272 800 lei.

S-a menţionat, de asemenea, că un pericol ce poate determina apariția izbucnirilor de toxiinfecții alimentare rămîne a fi desfășurarea ceremoniilor cu participarea în masă a populației, mai des cea a meselor de pomenire. De regulă, în localităţile rurale, aceste acţiuni se desfăşoară în instituții neautorizate, cum ar fi școli, case de cultură, baruri, săli de ceremonii improvizate, în lipsa condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare, condițiilor de păstrare și prelucrare a materiei prime și de pregătire a bucatelor. O problemă majoră este folosirea produselor alimentare și materiei prime fără acte de proveniență și de calitate, deseori infectate.

Dl Gheorghe Gancear a venit cu propunerea către primari pentru a monitoriza problema şi de a găsi soluţii ca prestarea acestor servicii de alimentaţie să se desfăşoare în încăperi ce dispun de condiţii sanitare şi tehnice corespunzătoare.

Dl Alexandru Prodan a subliniat faptul, că este necesar ca persoanele care activează ilicit în prestarea serviciilor alimentare să fie notificate şi să sensibilizeze DTSA.

Dna T. Bezdîga, medic epidemiolog la CSP Soroca (Floreşti), în raportul prezentat a atenţionat că în perioada estivală trebuie să fim îndeosebi de precauţi. Ţinînd cont de migraţia populaţiei, atît pe interior, cît şi peste hotare, creşte riscul situaţiilor epidemiologice şi a intoxicaţiilor. De asemenea, ea a accentuat că este necesară neadmiterea organizării, sub orice pretext a meselor în locuri neautorizate, cu implicarea serviciilor din partea agenţilor economici neautorizaţi. “Numai prin conlucrare vom obţine rezultatele necesare pentru a nu  admite cazuri de intoxicaţie în masă, precum a fost recent cazul de la Soroca”, a concluzionat dna T. Bezdîga.

Pe finalul ședinței, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Floreşti a emis o hotărîre, prin care au fost stabilite obiectivele şi acţiunile necesare în vederea monitorizării situației epidemiologice pe teritoriul raionului.

Autor: Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică