Locuri de muncă vacante!

19 iulie 2019

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  Floresti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

Asistent Social în s. Lunga (1 funcție)

Asistent Social în or. Florești (2 funcții)

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de participare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. nu sînt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 6. dețin diploma universitară în asistenţă socială sau în ştiinţe socio-umane/studii medii speciale în domeniul asistenţei sociale/studii în baza cursurilor de formare în asistenţă socială;
 7. preferabil 2 ani de experienţă în sistemul protecţiei sociale ori experienţă relevantă în domeniul socio- uman (educaţie, drept, sănătate);
 8. cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică în programele Word/Excel alte programe.

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă (extras de la Casa Teritoriala de Asigurări Sociale în cazul scanarii carnetului de muncă);
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 31 iulie 2019, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, str. Ștefan Cel Mare 63 et. 3 bir. 4;
 • telefon de contact: (0-250) 2-02-85;
 • e-mail: revenco.m@mail.ru