Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Floreşti

19 iulie 2019

La 18 iulie, anul curent, consilierii raionului Floreşti s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară pentru a examina cele 16 chestiuni de pe ordinea de zi. La şedinţă au participat 25 din cei 33 de consilieri, preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii: Mihail Buruşciuc, Gheorghe Gancear, Vladimir Gutium şi şefii direcţiilor şi a secţiilor Consiliului raional.

Anticipat şedinţei, chestiunile propuse la ordinea de zi au fost avizate pozitiv de către comisiile de specialitate.

Raportul „Cu privire la sarcinile de pregătire a economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020” a fost prezentat de către dl Valeriu Cegorean, şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri. Dumnealui a informat audienţa despre acţiunile care au fost întreprinse, dar şi ce urmează de efectuat, termenele şi responsabilii de executare, lista instituţiilor bugetare care vor fi asigurate în permanenţă cu energie electrică, gaze naturale, apă şi alte servicii comunale, precum şi lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru societate, care pot fi deconectate numai după coordonarea cu preşedintele raionului. Comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul rece al anului a instituţiilor şi întreprinderilor sobordonate va examina şi coordona acţiunile întreprinse şi se va întruni periodic pentru a se informa despre deficienţele apărute.

Decizia „Cu privire la unele modificări în bugetul raional pe anul 2019 şi alocarea mijloacelor financiare” a fost adoptată ca urmare a votului unanim al consilierilor. Dna Svetlana Grîu, şeful Direcţiei Finanţe, a specificat că s-a impus elaborarea proiectului de decizie în cauză datorită demersurilor autorităţilor administraţiei publice de nivelul unu şi a instituţiilor publice finanţate din bugetul raional, prin care s-a argumentat necesitatea alocării mijloacelor financiare suplimentare pe lîngă cele aprobate în buget pe anul 2019, modificarea părţilor de venituri şi cheltuieli a bugetului raional şi a instituţiilor publice. Astfel, din soldul creat la contul bugetului raional la sfîrşitul anului 2018, au fost alocate pentru învăţămîntul public – 14,1 mii lei, pentru protecţia socială – 100,0 mii lei, bugetelor locale de nivelul unu – 885,0 mii lei, Serviciului Situaţii Excepţionale – 17,2 mii lei. De asemenea, au fost alocate mijloace financiare pentru reparaţia şi dotarea blocurilor alimentare în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, pentru reparaţia capitală a edificiilor instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, a căror fondator este Consiliul raional.

A fost susţinut unanim şi proiectul de decizie „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare””, prezentat de dl Anatolie Cocerovschi, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, care prevede stimularea morală şi materială a fruntaşilor în muncă din raionul Floreşti la producerea, recoltarea şi prelucrarea producţiei agricole, pregătirea de bază a solului şi semănatul culturilor de toamnă, în scopul mobilizării lucrătorilor din sectorul agroalimentar al raionului pentru o dezvoltare dinamică a ramurii de producere şi procesare a producţiei agricole.

Dl Tudor Tertea, şeful-interimar al Direcţiei Generale Educaţie, a prezentat Proiectul de decizie „Cu privire la înfiinţarea instituţiei de învăţămînt general cu program combinat-complex educaţional Şcoala Primară-Grădiniţă în satul Ion Vodă”, care a fost aprobat în cadrul şedinţei. Astfel, vor fi şcolarizaţi în această localitate 15 elevi şi instituţionalizaţi 18 copii din grădiniţă, drept urmare a solicitărilor parvenite de la părinţii copiilor din satul Ion Vodă. Sperăm că înfiinţarea acestei instituţii va avea un impact pozitiv social, economic şi psihologic asupra localităţii.

În cadrul şedinţei au fost aprobate Stema, Drapelul raionului Floreşti şi Regulamentul de utilizare. Preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, va asigura prezentarea documentelor necesare Preşedintelui Republicii Moldova, pentru examinare şi emitere a decretului prezidenţial privind întroducerea în uz şi înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a Stemei şi Drapelului raionului Floreşti

În cadrul şedinţei au fost examinate şi alte chestiuni, pe marginea cărora au fost adoptate deciziile respective.

Autor: Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică