Sedinţă de supervizare cu Asistenţii Personali

5 august 2019

În scopul realizării unei activități cât mai eficiente, asistentul personal are nevoie în activitatea sa zi de zi de o serie de cunoștințe, abilități de comunicare și relaționare, care devin esențiale în practica interpersonală a acestuia cu beneficiarul.

În acest context, în perioada 30-31 iulie, în sala de ședințe a DGASPF a avut loc şedinţa de supervizare în grupuri mici cu asistenții personali angajaţi conform Hotărîrii de Guvern  nr. 314 din 23.05.2012, în serviciul social specializat ,,Asistenţă Personală”, organizată de către managerul de serviciu d-na Ludmila Frecăuţan.

La şedinţă au participat :

 • Petru Rusu-şeful Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Floreşti;
 • Mariana Morgun-şefa secţiei Protecţia Persoanelor în Etate şi cu Dizabilităţi;
 • Liliana Danilov-specialist principal în protecţia persoanelor  cu dizabilităţi;
 • Ala Mensa-medic de familie din cadrul CMF Floreşti;
 • Angela Rîmarciuc-medic de familie din cadrul CMF Floreşti.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la asigurarea calităţii în procesul de prestare a serviciului „Asistenţă personală”;
 2. Cu privire la Incluziunea socială a copiilor încadraţi în grad de  dizabilitate;
 3. Cu privire la modul de stabilire a sporului la salariu pentru performanţă;
 4. Cu privire la drepturile şi obligaţiunile beneficiarului şi responsabilităţile asistentului personal;
 5. Cu privire la măsurile de prevenire a escarelor;
 6. Întrebări şi discuţii.

Ședința a fost organizată în scopul asigurării  calităţii serviciilor sociale specializate pentru persoanele  cu dizabilităţi. Specialiștii și-au pus ca scop identificarea problemelor şi stabilirea priorităților în realizarea lor, iar în cadrul şedinţei au fost identificate şi examinatate problemele cu care se confruntă asistenţii personali în activitatea profesională cât şi cele ale  beneficiarilor. Asistenţii personali s-au implicat activ în discuție, aducând  exemple din activitatea zilnică, la finalul şedinţei fiind făcute totalurile şi oferite răspunsuri pentru soluţionarea problemelor.

Autor: Mariana Morgun, Șef secţie Protecția Socială a Persoanelor în Etate și cu Dizabilităţi