Loc de muncă vacant!

15 august 2019

Direcţia Generală Asistenţă Socială Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

Pedagog social la Casa Comunitară nr. 2 din oraşul Floreşti

La concurs pot participa cetăţeni ai RM, cu studii medii speciale şi superioare în domeniul asistenţei sociale şi pedagogie. Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor vacante, în termen de 14 zile calendaristice din ziua publicării în presă a anunţului trebuie să prezinte următoarele acte de participare la concurs:
-cererea de înscriere la concurs
-copia actului de identitate
-curriculum vitae
-copiile de pe actele de studii
-copia carnetului de muncă
– certificat medical despre starea sănătăţii
Actele vor fi depuse la Direcţia Generală Asistenţă Socială Protecţia Familiei, or. Florești, bd. Victoriei 2, Consiliul raional Florești, etajul 1, număr de telefon pentru detalii: (0250) 2-20-03.