Seminar informativ privind alegerile locale generale

15 august 2019

La 20 octombrie 2019, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile locale generale. Un proiect de hotărîre în acest sens a fost votat la ședința Parlamentului Republicii Moldova. Documentul a fost susținut unanim de toți deputații prezenți în sala de ședințe a Parlamentului. Hotărîrea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale a intrat în vigoare la 1 august.

La alegerile locale generale cetățenii cu drept de vot îşi vor alege pentru un mandat de patru ani viitorii primari și consilieri. În contextul acestor evenimente, dl Nicolae Catruc, secretarul Consiliului raional Floreşti a organizat în sala de şedinţe a Consiliului raional un seminar informativ cu genericul: „Sarcinile autorităţilor publice locale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019”. La seminar au participat primarii şi secretarii consiliilor locale de nivelul I, dl Daniel Turculeţ, reprezentant al Cancelariei de Stat Soroca, dna Marcela Macovei, reprezentant a Centrului Multifuncţional Floreşti. În cadrul întruniri dl Nicolae Catruc s-a referit îndeosebi la Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019. Au fost abordate chestiunile despre constituirea circumscripţiilor electorale şi a consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II; constituirea circumscripţiilor electorale şi a consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul I; constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare; componenţa, compatibilitatea şi restricţiile la numirea membrilor consiliilor electorale locale; alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de nivelul I; stabilirea sediului, programului de lucru, a modului de contactare ş.a., menţionînd totodată şi termenele de realizare a acţiunilor, dar şi necesitatea respectării prevederilor Codului electoral şi actelor normative ale CEC. De asemenea, dumnealui a informat audienţa despre instruirea persoanelor responsabile de listele electorale, organizată de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) de comun cu Comisia Electorală Centrală (CEC) în perioada 20 – 23 august 2019.
Dl Catruc N. a atenţionat participanţii la prevederile art. 52 din Codul electoral, alineatele 6,7 şi 9, potrivit cărora autorităţile publice locale sunt obligate să asigure concurenţilor electorali posibilitatea desfăşurării întîlnirilor cu alegătorii în termene şi condiţii egale, iar în termen de trei zile de la data începerii perioadei electorale să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afisaj electoral şi un minim de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii. Participanţii au luat cunoştinţă de solicitarea Comisiei Electorale Centrale nr.8/779 din 01.07.2019, în care se cere revizuirea bunurilor din dotarea secţiilor de votare şi informarea Comisiei despre numărul urnelor şi cabinelor de vot care trebuie suplinit. S-a menţionat că se speră la o conlucrare efectivă  în vederea desfăşurării alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019.
Autor: Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică