Serviciul ,,Sprijin tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament”

21 august 2019

Tinerii, în calitate de membri ai societăţii, sunt participanţi cu drepturi egale la procesele sociale şi politice. Integrarea tinerilor în societate şi utilizarea potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru reducerea riscului excluziunii sociale  a acestora.

Legea Republicii Moldova cu privire la tineret stabileşte că tineri sunt considerate persoanele cu vîrstă cuprinsă între 14-35 ani ( Legea nr. 215 din 29 iulie 2016). Conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2019, ponderea tinerilor cu vîrstă cuprinsă între 14 – 35 ani constituie 28 la sută din populaţia totală a raionului Floreşti de 85643 mii persoane (Direcţia Statistică Floreşti).

Autorităţile raionale acordă o importanţă deosebită politicilor de protecţie şi asigurare a bunăstării copilului, în special, acţiunilor de consolidare a rolului familiei şi îmbunătăţirii serviciilor de îngrijire alternativă a copilului.

În acest scop, pînă la vîrsta majoratului, copiilor rămaşi fără ocrotire părintească li s-au asigurat măsuri de protecţie special prevăzută de legislaţia în vigoare: plasament în serviciul de tip rezidenţial (Casa Comunitară pentru copii în situaţii de risc) sau o formă de plasament de tip familial (Asistenţa Parentală Profesionistă, Casa de Copii de Tip Familial, Tutela/ Curatela).

La vîrsta de 16-17 ani sau după atingerea vîrstei de 18 ani, copii şi tinerii părăsesc sistemul de îngrijire.

În scopul facilitării incluziunii socio-profesionale a tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de tip rezidenţial şi tinerilor care ies din serviciile de plasament, precum şi consolidarea sistemului de servicii adresate tinerilor care ies din îngrijirea alternetivă se aprobă pilotarea, în raionul Floreşti, începînd cu data de 03 iunie 2019, a serviciului Sprijin Tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament. Serviciul dat este parte componentă a Secţiei Protecţia Copilului şi a Familie, din cadrul Direcţiei Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Floreşti. Este un serviciu nou, atît în raionul Floreşti cît şi în celelalte raioane din Republică. Sprijinul tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 23 de ani ieşiţi din sistemul de îngrijire alternativă din raionul Floreşti.

Scopul de bază al Serviciului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor ieşiţi din sistemul serviciilor sociale de plasament.

Obiectivele specifice sunt:

 • Formarea deprinderilor de viaţă independentă a tinerilor;
 • Facilitarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor;
 • Prevenirea comportamentelor cu risc sporit la tineri;

Serviciul Sprijin tinerilor funcţionează în baza urmatoarelor principii:

 • Confidenţialitatea informaţiei;
 • Abordare individualizată a tinerilor;
 • Respectarea opiniei tinerilor;
 • Asigurarea participării;
 • Abordarea multidişciplinară a tinerilor.
 • Nondiscriminarea tinerilor.

Serviciul ,,Sprijin tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament” presupune:

 • Consiliere vocaţională;
 • Mediere şi asistare la angajarea în cîmpul muncii;
 • Orientarea profesională, însoţire pentru înmatriculare la studii;
 • Asistenţă psihologică;
 • Consultații juridice;
 • Informare şi referire către alte servicii sociale.

Centrarea pe beneficiar este unul din elementele cheie al serviciului. Iar modalitățile de realizare sunt diverse – acoperind nevoile de bază, oferind servicii sociale sau asigurînd oportunități de dezvoltare. Noi, colaboratorii Serviciului ne dorim ca fiecare tînăr beneficiar să devină un ADULT adaptat, competent și responsabil de viitorul său.
De accea, îndemnăm cu certitudine ca toţi tinerii care sunt ieşiţi din sistemul serviciilor sociale de plasament să se adreseze cu încredere: asistentului social din comunitatea lor sau angajaţilor Serviciului Sprijin pentru tineri.

Autor: Florea Cristina, manager Serviciul sprijin pentru tineri ieşiţi din servicii de plasament