Consilierii raionului Floreşti s-au întrunit în şedinţă

30 august 2019

La 23 august 2019 s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Floreşti la care au participat 27 de consilieri din cei 33 aleși, dl Ştefan Paniş, preşedintele raionului; vicepreşedinţii, Mihail Buruşciuc, Gheorghe Gancear, Vladimir Gutium; şefii direcţiilor, secţiilor şi serviciilor Consiliului raional.

În debutul şedinţei a fost onorat Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Dna Carolina Solomca, preşedintele şedinţei, a propus la vot ordinea de zi cu cele 17 chestiuni incluse. După ce ordinea de zi a fost votată unanim de către consilieri, chestiunile anterior fiind avizate pozitiv de către comisiile de specialitate, a început examinarea propriu zisă a fiecărei întrebări.

Dl Petru Rusu, şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, a prezentat audienţei raportul „Cu privire la mortalitatea infantilă în raion şi sarcinile de ameliorare a situaţiei”. Dumnealui a menţionat că în raionul Floreşti, începînd cu anul 2011, odată cu aprobarea Hotărîrii de Guvern a Republicii Moldova, nr.1182 din 22.12.2010, prioritar se implementează mecanismul de colaborare intersectorială medico-social în scopul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. Astfel, de către Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi subdiviziunile acesteia, în parteneriat cu Centrul Medicilor de Familie Floreşti, Centrele de Sănătate autonome, autorităţile publice locale, organele de poliţie, instituţiile educaţionale comunitare şi societatea civilă au fost elaborate şi se implementează 40 de Planuri locale de acţiuni pentru anul 2019 în domeniul intervenţiei timpurii şi prevenirii mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. Se organizează şedinţe semestriale comune cu partenerii de activitate în vederea analizei situaţiei la nivel de localitate, identificarea problemelor existente, dar şi propunerea soluţiilor pentru prevenirea sau depăşirea situaţiilor de risc. În anul 2018 au fost la evidenţă 486 de copii cu vîrsta de 0-5 ani, inclusiv 87 de copii cu vîrsta de 0-12 luni, cărora, conform necesităţii, li s-au oferit servicii şi intervenţii în cadrul activităţilor de sprijin familial. Creşterea în continuare a numărului familiilor cu copii mici în situaţie de risc necesită intensificarea acţiunilor de evidenţă şi monitorizare a acestora. Proiectul de decizie nominalizat a fost votat în unanimitate.

La proiectul de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru al anului 2019”, dna Svetlana Grîu a venit cu informaţia, unde a specificat că la 30 iunie 2019 bugetul raional precizat la venituri a constituit 203863,1 mii lei, cu o creştere de 4% faţă de planul aprobat şi la cheltuieli a constituit 209194,9 mii lei, cu o creştere de 7% faţă de planul aprobat. În perioada raportată în buget s-au acumulat venituri în sumă de 111243,4 mii lei sau 54,6% din planul anual precizat. În volumul de venituri 92% sunt de la bugetul de stat, iar 8% sunt venituri locale şi taxe. Volumul cheltuielilor executate au constituit 114162,4 mii lei sau 54,6% din planul precizat, inclusiv din contul resurselor colectate de instituţii – 1647,0 mii lei.

În scopul implementării Hotărîrilor de Guvern nr.250/19, nr. 349/19 privind repartizarea unor alocaţii, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, a fost propus spre examinare proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 şi aprobarea dispoziţiilor Preşedintelui raionului despre repartizarea unor alocaţii”.

Au fost prezentate audienţei proiectele de decizii „Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2019”, raportor, dna Svetlana Grîu; „Cu privire la modificarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019”, raportor, dl Valeriu Cegorean; „Cu privire la totalurile recoltării culturilor cerealiere şi leguminoase din prima grupă şi rapiţei în anul 2019”, raportor, dl Anatolie Cocerovschi ş.a.

Menţionăm că toate cestiunile din ordinea de zi au fost examinate şi, respectiv, au fost adoptate deciziile corespunzătoare. De asemenea, a fos ales preşedintele şedinţei următoare.

Autor: Silvia Rusu, specialist pricnipal în Serviciul Administrație publică

Deciziile adoptate în cadrul ședinței din 23 august 2019 AICI —-> Decizii și Anexă la decizii