Formarea personalităţii copilului plasat în servicii sociale

30 august 2019

Specialiştii serviciului social Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Secţiei Protecţia Copilului şi Familiei, în scopul  îmbunătăţirii calităţii serviciului şi facilitării schimbului de experienţă, au desfăşurat  şedinţa de  supervizare cu asistenţii  parentali profesionişti. Tema supervizării a fost: “Rolul APP în formarea personalităţii copilului. Suportul oferit în orientarea profesională şi pregătirea către viaţa independentă”.

Rolul APP nu se poate rezuma doar la crearea condiţiilor de viaţă pentru copil, asigurarea supravegherii acestuia, ci este primul factor in educarea personalităţii copilului, pregătirea către viaţa independentă.

Familia este una dintre principalele instituţii de socializare, de aceea participarea la luarea deciziilor în familie este foarte importantă pentru copil şi tânăr. Copilul este o resursă umană centrală. Bunăstarea  depinde de gradul de educaţie şi de aspectele social-morale ale copiilor şi tinerilor, de starea sănătăţii lor, de posibilităţile lor reale de integrare în societate.

Rolul Asistentului Parental Profesionist este de a cultiva la copil sentimentul demnităţii, încrederii în sine,  respectului şi ajutorului care sunt elemente cheie ale vieţii sociale.

La şedinţă au fost invitaţi doi  tineri beneficiari ai serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă, care au ieşit din serviciu, s-au realizat în viaţă şi au manifestat dorinţă de a împărtăşi propria experienţă, amintirile, trairile lor în familii de APP. Tinerii voluntari au utilizat diverse metode şi tehnici de motivare a copiilor din serviciu APP cu scop de regăsire a vocaţiei, de descoperire a talentelor şi de exprimare a dorinţelor. Astfel, s-au consolidat legăturile dintre Asistentul Parental Profesionist şi copilul din serviciu, reţeaua de suport a copilului fiind însăşi Asistentul Parental Profesionist.

În concluzie, obiectivul major al şedinţei a fost realizat, copiii au fost motivaţi spre a dobîndi succese şi a se afirma în viaţă, a depăşi obstacole şi a fi mai încrezuţi în sine.

Autor: Caldîba Alina, manager serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă