Serviciul ,,Sprijin tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament”

21 august 2019

Tinerii, în calitate de membri ai societăţii, sunt participanţi cu drepturi egale la procesele sociale şi politice. Integrarea tinerilor în societate şi utilizarea potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru reducerea riscului excluziunii sociale  a acestora. Legea Republicii Moldova cu privire la tineret stabileşte că tineri sunt considerate persoanele cu vîrstă cuprinsă între 14-35 ani ( […]

Loc de muncă vacant!

Direcţia Generală Asistenţă Socială Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: Pedagog social la Casa Comunitară nr. 2 din oraşul Floreşti La concurs pot participa cetăţeni ai RM, cu studii medii speciale şi superioare în domeniul asistenţei sociale şi pedagogie. Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor vacante, în termen de 14 zile calendaristice din ziua […]

Seminar informativ privind alegerile locale generale

La 20 octombrie 2019, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile locale generale. Un proiect de hotărîre în acest sens a fost votat la ședința Parlamentului Republicii Moldova. Documentul a fost susținut unanim de toți deputații prezenți în sala de ședințe a Parlamentului. Hotărîrea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale a intrat […]

Loc de muncă vacant!

Anunţ! Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, secţia ,,Contabilitatea bugetara”. Scopul general al functiei: – Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială. – Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului. – Execută […]