Managerii școlari în ședință de lucru

4 decembrie 2019

La data de 28 noiembrie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Florești, s-a desfășurat ședința de lucru a managerilor școlari. La ședință ne-au onorat cu prezența: șeful Direcției Finanțe, dna Grîu Sv., președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, dna Manole A., colaboratorul Direcției Situații Excepționale, dl Calistrat Igor.

Șeful-interimar al DGE Florești, dl Tertea Tudor, a anunțat agenda ședinței, după care a oferit cuvântul invitaților.

Dl. Calistrat le-a vorbit celor prezenți despre lansarea Campaniei pentru prevenirea incendiilor ”O casă pregătită – o viață protejată”, subiect potrivit pentru a fi discutat la o oră de dezvoltare personală.

Dna Grîu a abordat 3 subiecte importante:

1.Procedura de salarizare în perioada octombrie – noiembrie;

2.Proiectul bugetului pentru anul 2020;

3.Acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituțiile de învățământ general public.

Dna Manole a comunicat despre raportul statistic, pe care managerii trebuie să-l prezinte, despre modificările efectuate la Legea salarizării, care intră în vigoare în anul 2020 și despre modalitatea de a acorda premii cadrelor didactice.

Dl. Tertea  a continuat ședința,  venind cu o informație amplă cu referire la pregătirea instituțiilor de învățământ din raion către perioada rece a anului. A vorbit și despre desfășurarea procesului de alimentație a elevilor, precum și despre constituirea bazei de date referitor la lucrările care urmează a fi efectuate în anul de studii 2020-2021.

O atenție sporită s-a atras asupra unor aspecte relevante din Reperele metodologice de organizare a procesului educațional la disciplinele școlare. Această temă a fost reflectată minuțios prin prezentări PPT și informații de către angajații DGE: dna Pantaz D., dna Sochircă T., dna Todiraș L., dna Zosim L., dna Furtună L., dna Ceban L. și dl Vrabie T.

Despre  respectarea modificărilor și completărilor documentelor de debirocratizare a vorbit dna Pantaz Diana, șef DMCFPC.  O altă întrebare la care s-a referit dna Pantaz a fost cu privire la evenimentele planificate în instituțiile de învățământ din subordine.

Cu o comunicare despre lucrările Conferinței Științifice Internaționale cu tema: Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale a venit dna  Zosim Liuba, specialist metodist.

La ședință au fost discutate și alte întrebări de ordin metodic și organizatorice.

Autor: Liliana Todiraș, specialist superior DGE Florești