Se anunță concurs la funcția publică  vacantă de Specialist  în Serviciul Arhivă al Aparatului Președintelui raionului

9 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Preşedintelui raionului. Scopul general al funcției:  Contribuirea la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea procedurilor moderne și asigurarea păstrării, evidenței și valorificării documentelor fondului arhivistic al raionului.   Sarcinile de bază:  1. Asigurarea integrității fizice a documentelor aflate […]

Se anunță concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Superior în Serviciul Administrație Publică al Aparatului Președintelui raionului

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului. Scopul general al funcției:  Formarea și menținerea relațiilor adecvate de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.   Sarcinile de bază:  1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, […]

Se anunță concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Contabilitate Bugetară” din cadrul Direcției Finanțe

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.        Scopul general al funcţiei: Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială. Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului. Execută controale tematice privind […]

Se anunță concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Președintelui raionului

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Preşedintelui raionului. Scopul general al funcției:  Contribuie la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcționari publici profesioniști. Sarcinile de bază:  – planifică, […]

Seminar instructiv-informativ cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar

În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Generale Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti, la 05 decembrie 2019, în incinta Centrului de Creaţie al Copiilor din or. Floreşti a fost organizat şi desfăşurat un seminar instructiv-informativ cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar.   Principalele subiecte incluse în […]