Seminar instructiv-informativ cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar

9 decembrie 2019

În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Generale Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti, la 05 decembrie 2019, în incinta Centrului de Creaţie al Copiilor din or. Floreşti a fost organizat şi desfăşurat un seminar instructiv-informativ cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar.

 

Principalele subiecte incluse în agenda evenimentului:

  • Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare în instituţiile de învăţământ general. Costatări şi recomandări.
  • Implementarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptorii în învăţământul primar.
  • Procesul de atestare a cadrelor didactice/manageriale pentru anul de studii 2019-2020.
  • Sistemul educaţional din Estonia, experienţe şi practici de succes.

Obiectivele seminarului:

  • Informarea cadrelor manageriale cu privire la activităţile/acţiunile care trebuie întreprinse în scopul respectării actelor legislative şi normative în domeniul educaţiei.
  • Diseminarea, la nivel raional, a informaţiilor privind sistemul educaţional, experienţe şi practici de succes din Estonia.

Misiunea DGE este de a monitoriza funcţionarea sistemului educaţional în instituţiile de învăţământ din subordine, iar în acest sens au fost întreprinse vizite de monitorizare în perioada 12-20 noiembrie 2019. În cadrul activităţii cu directorii adjuncţi, au fost expuse constatările stipulate în rapoartele de monitorizare, precum şi recomandări concrete pentru instituţiile de învăţământ.

Implementarea politicilor educaţionale sunt obligatorii pentru instituţiile de învăţământ, totodată, în scopul respectării prevederilor actelor normative în domeniul educaţiei, şeful Direcţiei Management al Curriculumului şi Formare profesională Continuă – Diana Pantaz, a acordat asistenţă informaţională şi consultativă privind implementarea Metodologiei de evaluare criterială prin descriptorii în învăţământul primar  şi desfăşurarea procesul de atestare a cadrelor didactice/manageriale în anul de studii 2019-2020.

În a doua parte a activităţii, cadrele manageriale au fost familiarizate cu sistemul educaţional, experienţele şi practicile de succes din Estonia. Comunicarea respectivă a fost prezentată în rezultatul familiarizării cu sistemului educaţional din Estonia a doamnei Larisa Novac, şef-adjunct al DGE, în cadrul Proiectul “Împărtășirea celor mai bune practici ale educației estoniene cu țările în curs de dezvoltare”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. Iniţierea unor colaborări durabile în schimb de experienţe/practici dintre şcoli/cadre didactice din Republica Moldova şi  din Estonia sunt obiective trasate la finalul seminarului.

Autor: Beiu Minodora, specialist principal DGE Floreşti