Seminar informațional-practic cu producătorii de fructe din raion

10 decembrie 2019

La 04 decembrie 2019, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar practic cu participarea producătorilor de fructe din raion.

La eveniment au fost invitați și au participat deasemenea d-nii Donica Ilie – vicedirector al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, doctor habilitat în agricultură, Academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova și Magher Mihail – doctor habilitat în agricultură, șef al laboratorului Protecția și Virusologia Culturilor Pomicole la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, precum și dl Ceapa Valeriu – vicepreședinte al raionului.

O informație succintă despre starea lucrurilor în sectorul horticol al raionului, suprafețele de plantații perene înființate în raion începând cu anul 2005 pe specii, volumul de fructe recoltat, în anul 2019 și direcțiile de realizare a producției, a fost prezentată de șeful Direcției Agricultură și Alimentație –  Anatolie Cocerovschi.

În partea teoretică al seminarului s-au discutat subiectele:

1. Particularitățile tăietului în uscat la pomii fructiferi și formarea roadei pentru anul 2020 (Dl Donica Ilie);

2. Recomandații în combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi în condițiile concrete ale anului 2020 (Dl Magher Mihail).

Partea practică a seminarului s-a desfășurat în plantațiile pomicole din CP „C.V.A. Viroc-Agro” din s. Gura-Camencii, unde dl Donica Ilie a demonstrat în practică tăiatul în uscat și formarea roadei la pomii fructiferi de diferite specii, soiuri și vîrste.

Savanții participanți la seminar au dat răspuns la multiplele întrebări puse de producătorii de fructe din raion.

Cu un mesaj de încheiere a seminarului a vorbit, în fața celor prezenți, dl Valeriu Ceapa – vicepreședinte al raionului.

Autor: Şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Floreşti, Dl Anatolie Cocerovschi