Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă extraordinară la final de an

30 decembrie 2019

La data de 27 decembrie 2019 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului raional Florești, la care au fost prezenți 31 consilieri raionali din 33. La ședință au participat dnul Ștefan Paniș, președintele raionului, dnii Gheorghe Gancear, Alim Afonin, Valeriu Ceapa, vicepreședinți ai raionului, șefii direcțiilor, secțiilor şi serviciilor Consiliului raional.

În debutul şedinţei a fost onorată simbolica de stat a Republicii Moldova. După ce a fost aprobat regulamentul ședinței, s-au pus spre examinare și aprobare 21 de proiecte de decizie din ordinea de zi a ședinței.

Dl Nicolae Catruc, secretarul Consiliului raional, a prezentat audienţei proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Floreşti pentru primul trimestru al anului 2020”, care a inclus acţiunile necesare pentru fiecare domeniu ce urmează a fi întreprinse şi termenele de executare.

În scopul asigurării folosirii eficiente a mijloacelor financiare alocate din bugetul raional pentru acţiunile culturale, sportive, de tineret şi turistice a fost aprobat devizul de cheltuieli pentru anul 2020. Astfel s-au alocat pentru acţiunile culturale – suma de 350,0 mii lei, activităţile sportive – suma de 700,0 mii lei şi celor de tineret şi turistice – suma de 200,0 mii lei, conform anexelor prezentate la proiectul de decizie de către Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport, şef, dna Ina Litra.

Au fost aprobate rezultatele atestării a 34 de colective artistice de amatori din raion, care  au confirmat titlul de ,,Formaţie artistică Model” şi s-a  stabilit că finanţarea unităţilor colectivelor artistice de amatori cu titlul  „Formaţie artistică Model”, începînd cu 01 ianuarie 2020, se va efectua în conformitate cu statele-tip,  prevăzute de Regulamentul de activitate a colectivelor artistice de amatori,  aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii,  nr. 136 din 15 iunie 2012.

În conformitate cu legislaţia în vigoare s-au aprobat taxele lunare pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,Nicolae Sulac”  şi Şcoala de Arte Plastice din or. Floreşti.

Au fost aprobate chestiunile: „Cu privire la constituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a acesteia”, „Cu privire  la constituirea Comisiei de licitaţii publice”, „Cu privire  la aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale pentru protecţia drepturilor consumatorului”, „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situaţii de dificultate” şi „Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe”.

Şedinţa Consiliului raional a fost prezidată de către dna Bogdan Natalia. Menționăm că au fost examinate și adoptate 19 decizii din ordinea de zi. În prealabil aceste chestiuni au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate, primind avizul pozitiv. Anticipat ședinței, toți consilierii raionali şi locuitorii raionului au avut posibilitatea să facă cunoștință cu rapoartele integrale care au fost publicate pe pagina web www.floresti.md.

Deoarece suntem în preajma feericelor sărbători de iarnă: Anul Nou şi Crăciunul, au venit în faţa consilierilor raionali hăitorii colectivului cu titlu model „Cimbrişor” din satul Frumuşica, conducător, Maria Groza, însoţiţi de primarul localităţii, dl Victor Boicu, cu un buchet de colinde şi înscenări populare, creaţii proprii şi voie bună. Dl preşedinte, după cum e obiceiul, a primit hăitorii şi le-a mulţumit pentru urări, le-a înmînat „colacii şi pitacii”, precum cere datina străbună.

 Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică