Managerii şcolari întruniţi la sfîrşit de an

30 decembrie 2019

La data de 24 decembrie 2019, în sala de şedinţă a Consiliului Raional Floreşti,  managerii şcolari din instituţiile de învăţământ  general din raion s-au intrunit  într-o ultimă şedinţă din acest an, organizată de Direcţia Generală Educaţie Floreşti.

Şeful DGE Floreşti, dl Tertea Tudor, a salutat auditoriul şi a purces la agenda şedinţei, după care colectivul de elevi din Liceul Teoretic “M. Eminescu” Floreşti a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Dl Tertea a vorbit despre monitorizarea procesului de debirocratizare în învăţământul general. A adus la cunoştinţa celor prezenţi ordinul MECC al Republicii Moldova nr.1467, cu privire la modificările în Nomenclatorul tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul gimnazial. A venit cu indicaţii privind punerea în aplicare a documentelor de eficientizare a sistemului educaţional.

Dna Novac L., şef adjunct DGE Floreşti, a comunicat celor prezenţi despre monitorizarea  procesului educaţional conform indicatorilor de bază:

  • Realizarea planului de învăţământ în semestrul I;
  • Rezultatele academice ale elevilor conform prevederilor  Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general.

Totodată cadrele manageriale au fost familiarizate cu procesul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadelor la disciplinele de studiu, etapa locală, ediţia 2020.

Dna Pantaz Diana, şef DMCFPC a adus la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului raional Elevi dotaţi. D-ei a îndemnat managerii şcolari să organizeze acest concurs şi la nivel de instituţie şi până la 10.01.2020 să depună dosarele elevilor la consiliul de coordonare.  Prin decizia Consiliului Raional Floreşti din 12.12.2019 s-a hotărât a se institui 15 burse anuale pentru cei mai dotaţi elevi din treapta gimnazială/liceală. Bursa raională, anuală, se acordă elevilor care au demonstrat un potenţial intelectual deosebit, cu performanţe deosebite în diferite domenii: ştiinţă, tehnică, literatură, artă, sport, la nivel de raion, republică sau la nivel internaţional.

Dna Beiu Minodora, specialist principal DGE a atras atenţia celor prezenţi asupra aspectelor ce ţine de monitorizarea completării datelor în Sistemul Informaţional de Management în Educaţie (SIME) în scopul extragerii datelor veridice.

Totalurile Săptămânii Educaţiei Incluzive le-a prezentat dna Balan Angela, specialist principal metodist DGE. Săptămâna educaţiei incluzive în instituţiile şcolare din raion s-a dsfăşurat în perioada: 25-29 noiembrie 2019. În această săptămână, în multe instituţii de învăţământ din raion s-au desfăşurat un şir de activităţi de lansare, activităţi de formare, activităţi cu/şi pentru părinţi, activităţi în CREI cu participarea voluntarilor, activităţi de caritate etc. Toate acestea s-au realizat cu scopul de a promova educaţia incluzivă în şcoala de cultură generală.

Şedinţa s-a încheiat cu felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu urări de bine, cu zâmbete şi cu speranţa că anul care vine va fi un an cu multe succese, realizări şi multe bucurii.

Autor: Todiraş Liliana, specialist superior DGE Floreşti