Suport monetar de 6000 Lei

11 ianuarie 2020

Conform Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr. 716 din 18 iulie 2018, a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, fiind  instituit în baza  Deciziei Consiliului raional nr. 04/12 din 23 august 2018.

Serviciul îşi desfăşoară activitatea datorită finanţării de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale prin transferurile alocate pentru pachetul minim de servicii în cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei. Serviciul are drept scop susţinerea familiilor/persoanelor defavorizate în contextul prevenirii/limitării/depăşirii situaţiilor de dificultate în vederea prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.

Suportul monetar este o sumă bănească nerambursabilă şi neimpozabilă în mărime de pînă la 6000 lei, ce se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs pentru familiile/persoanele aflate în situaţii de dificultate. Suma dată poate fi acordată printr-o plată unică sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni, pentru facilitarea realizării acţiunilor stabilite în planul individualizat de asistenţă, confirmată prin implementarea etapelor managementului de caz.

Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistenţă socială sub formă de suport monetar se realizează de către asistentul social, medicul de familie, asistentul medical, reprezentantul administraţiei publice locale de nivel unu şi la solicitarea directă a unuia din membrii familiei/persoanei defavorizate sau a reprezentantul legal al acestuia. Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru situaţii excepţionale, reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construcţia sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzirea în sezonul rece, precum şi pentru procurarea mobilierului adaptat la necesităţi.

Pentru familiile beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, la stabilirea dreptului de suport monetar se vor lua în consideraţie necesităţile menţionate, evitîndu-se dublarea asistenţei sociale acordate. Fiecare caz este discutat la comisia multidisciplinară la nivel local. Serviciul stabileşte elemente de asistare şi monitorizare a utilizării suportului monetar în implementarea scopurilor stabilite în planul individual de asistenţă, ceea ce contribuie la responsabilizarea beneficiarului pentru propria sa viaţă şi a membrilor familiei lor.

Dreptul de a examina şi a elibera  avizul pentru acordarea sau neacordarea suportului monetar este în seama Comisiei pentru protecţia persoanelor aflate în situaţii de dificultate, care este în drept să examineze rapoartele de evaluare a situaţiei familiei/persoanei defavorizate prezentate de către managerul de caz.

Autor: Zaharco Olga, manager 

Serviciul social de Suport monetar, DGASPF Florești