Se anunță concurs la funcția vacantă de Pedagog social la Casa Comunitară nr. 2 din or. Florești

17 ianuarie 2020

Direcţia Generală Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social la Casa Comunitară nr.2 din oraşul Floreşti.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii medii speciale şi superioare în domeniul  asistenţei sociale şi pedagogie.

Pentru ocuparea funcţiei vacante, candidații, în termen de 14 zile calendaristice din ziua publicării în presă a anunţului, urmează să prezinte următoarele acte de participare la concurs:

 – cererea de înscriere la concurs;

– copia actului de identitate;

– curriculum vitae;

– copiile de pe actele de studii;

– copia carnetului de muncă;

– certificat medical despre starea sănătăţii.

 Actele vor fi depuse la Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului raional Florești, etajul 1 (anticameră).

Date de contact (pentru detalii): (0250) 2-20-03.