Pregătiri pentru lucrările agricole de primăvară

7 februarie 2020

La data de 05 februarie 2020, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar informațional cu producătorii agricoli de la sate. Au participat conducători și specialiști din colectivele agricole corporative, conducători de gospodării țărănești, fermieri care își prelucrează cotele individual, specialiști în reglementarea proprietății funciare din primării, specialiști din serviciile disconcentrate în teritoriu care activează în domeniul agricol, reprezentanți ai băncilor comerciale și diferitor companii și structuri de comercializare a semințelor, pesticidelor, fertilizanților, carburanților, tehnicii agricole, sistemelor de irigare, etc.

La seminar a participat și Valeriu Ceapa – vicepreședinte al raionului.

 S-a discutat:

  1. Despre unele măsuri în vederea implimentării prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind securitatea și igiena muncii în agricultură (a vorbit Gheorghe Moraru – medic igienist la Centrul de Sănătate Publică Soroca);
  2. Despre unele măsuri în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la protecția plantelor, carantina fitosanitară, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (a vorbit Ghenadie Zosim- inspector superior pe produsele fitosanitare în DTSA);
  3. Cu privire la unele măsuri în vederea protecției mediului ambiant (a vorbit Vitalie Ciorbă șeful Inspecției Protecția Mediului Florești);
  4. Cerințe în domeniul semincer prevăzute în Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe. (a vorbit Lidia Dragomirețchi – inspector superior pe controlul semincer în DTSA);
  5. Despre unele momente cu privire la asigurarea obligatorie în medicină (a vorbit Valeriu Zahlîstnîi – reprezentant al Agenției Teritoriale Nord al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină);
  6. Despre unele momente privitor pregătirii tractoarelor și inventarului agricol către revizia tehnică și lucrările agricole de primăvară (a vorbit Iulian Rotaru – specialist principal în DAA a Consiliului raional Florești, inspector-tehnic la Inspectoratul ”Intehagro”);
  7. Dezvoltarea relaţiilor economice reciproc avantajoase a producătorilor agricoli cu băncile comerciale și furnizorii de seminţe, pesticide, fertilizanţi, tehnică şi inventar agricol, combustibil, sisteme de irigare ș.a (cu informații și prezentări ai ofertelor au vorbit 16 reprezentanți ai diferitor companii, structuri și bănci comerciale din raion și republică).

 

     Șef-interimar al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Florești,         

dl Anatolie COCEROVSCHI