Rolul Administraţiei Publice Locale în acordarea asistenţei persoanelor în dificultate

11 februarie 2020

La data de 07 februarie curent, în comuna Cuhureştii de Sus a avut loc un seminar metodologic de formare continuă a asistenţilor sociali împreună cu Autorităţile Tutelare Locale de nivelul I, organizat de către Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Floreşti, cu următoarea agendă:

 

  1. ,,Cadrul legislativ naţional în domeniul protecţiei sociale. Mecanismul de aplicare a legislaţiei” (formator: Petru Rusu, şef al DGASPF Floreşti);
  2. “Servicii şi prestaţii sociale adresate persoanelor în etate şi cu dizabilităţi cît şi familiilor cu copii” (formatori: Mariana Morgun, Ludmila Cobzac, şefi ai secţiilor în cadrul DGASPF);
  3. “Mecanismul de aplicare a Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” (formator: Ciobu Rodica, jurist în cadrul DGASPF);
  4. “Rolul autorităţilor locale în implimentarea activităţilor de interes comunitar, conform HG a Republicii Moldova nr.729 din 18 iulie 2018” (formator: Revenco Mariana, inspector superior în cadrul DGASPF).

La seminar au participat primarii localităţilor: Cuhureştii de Sus, Cuhureştii de Jos, Sănătăuca, Zăluceni, Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni, Văscăuţi şi Cunicea împreună cu asistenţii sociali comunitari.

Acest seminar a avut drept scop: informarea Administraţiei Publice Locale despre cadrul legislativ naţional în domeniul protecţiei sociale a populaţiei; despre serviciile şi prestaţiile sociale adresate  persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, cît şi familiilor cu copii; rolul APL de nivelul I în identificarea, evaluarea şi referirea persoanelor la servicii de asistenţă socială de calitate.

Informaţia a fost necesară şi utilă pentru aplicarea ei în activitatea de zi cu zi. Primarii localităţilor au rămas mulţumiţi de informaţia acumulată şi sunt deschişi spre colaborare cu DGASPF, pentru a asigura domeniile de bunăstare a beneficiarilor de asistenţă socială.

Menţionăm faptul, că pe parcursul lunilor februarie – martie, de astfel de seminare  vor beneficia toţi primarii raionului Floreşti.

Autor: Mariana Morgun, Șef al Secţiei Protecția Socială a Persoanelor în Etate și cu Dizabilităţi