Prima şedinţă a Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului din anul curent

12 februarie 2020

La data de  11 februarie curent,  membrii Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-au întrunit la prima şedinţă.

În cadrul acesteia, membrii CRPDC – reprezentanţi ai Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţiei Generale Educaţie, Inspectoratului de Poliţie Floreşti, Centrului de Sănătate Publică, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport şi invitaţi – reprezentantul Biroului de Probaţiune, au elaborat şi aprobat Planul de acţiuni al Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru anul 2020.

Obiectivele Consiliului pentru anul 2020 sunt:

  • Asigurarea respectării prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, altor documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
  • Identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei;
  • Promovarea politicilor naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
  • Consolidarea parteneriatului social în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.

Aurica Burlacu, secretar al CRPDC