Şedinţe de supervizare în grupuri mici cu asistenţii sociali comunitari din sectoarele oraşelor Floreşti şi Mărculeşti

13 februarie 2020

În perioada 10-11 februarie curent,  Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a desfăşurat Şedinţe de supervizare în grupuri mici cu asistenţii sociali  comunitari din sectoarele oraşelor Floreşti şi Mărculeşti.

Şedinţele au avut drept scop de a oferi suport informaţional asistenţilor sociali comunitari pentru îmbunătăţirea activităţii zilnice şi consolidarea competenţelor profesionale.

 Şedinţele au avut următoarea ordine de zi:

  • Procedura de chemare în judecată cu privire la decăderea din drepturile părinteşti a familiei cu copii în situaţie de risc. Model de completare a cererii.
  • Managementul de caz aplicat în serviciul social de Suport Monetar. Actele necesare pentru dosarul referit spre serviciul social Suport monetar.
  • Abordări practice ce ţin de prestarea serviciului social Sprijin Familial primar/secundar.

 La şedinţe au participat:

  • Rusu Petru, şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;
  • Zaharco Olga, specialist principal în Serviciul Prestaţii Sociale;
  • Ciobu Rodica, jurist;
  • Rîbalchin Ina, manager al Serviciului Sprijin Familial;
  • Stan Carolina, manager al Serviciului Asistenţă Socială Comunitară;
  • Asistenţi sociali din localităţile or. Mărculeşti, com. Prajila, Lunga, s. Putineşti, s. Mărculeşti, s. Băhrineşti, com. Alexeevca, s. Ciripcău, s. Rădulenii-Vechi, com. Vărvăreuca, or. Ghindeşti, or. Floreşti.

Toţi participanţii s-au implicat activ în discuţii, fapt ce demonstrează un interes sporit pentru subiectele discutate. Specialiştii au venit cu un şir de recomandări în soluţionarea problemelor.

Ex.: Stan Carolina, Manager al Serviciului Asistenţă Socială Comunitară