Veşti bune pentru PENSIONARI!

13 februarie 2020

Se aduc la cunoştinţă noile modificări în vigoare de la 1 ianuarie 2020

Lege nr. 156 din 05.12.2019  cu privire la acordarea îndemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi:

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, soţului supraveţuitor, domiciliat în R. Moldova, i se acordă îndemnizaţie lunară în cazul decesului soţului care a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă mai puţin de 5 ani, după stabilirea dreptului la pensie conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii;
 • Cuantumul îndemnizaţiei este mărimea pensiei în plată la data decesului beneficiarului de pensie şi nu se indexează, nu se majorează pe parcurs;
 • Îndemnizaţia se acordă lunar, pe o perioadă de 5 ani minus perioada în care soţul decedat a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă;
 • Îndemnizaţia se acordă dacă, la data decesului beneficiarului de pensie, cei doi aveau statut de soţ şi soţie şi aveau cel puţin 15 ani de căsătorie;
 • Îndemnizaţia se acordă indiferent dacă soţul supraveţuitor este sau nu beneficiar de pensie;
 • Îndemnizaţia poate fi solicitată pe parcursul a 3 ani de la data decesului beneficiarului de pensie pentru limită de vîrstă;
 • În perioada în care soţul supraveţuitor beneficiază de îndemnizaţia dată, dreptul la stabilirea şi plata pensiei de urmaş în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, nu-l are;
 • Prevederile acestei legi se aplică în cazul deceselor survenite după 01.01.2020.

Lege nr. 157 din 05.12.2019 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 156/1998  privind sistemul public de pensii:

 • Începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul pensiei de urmaş în cazul copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 ani, se modifică de la 50%  la  75% pentru fiecare urmaş din cuantumul pensiei decedatului (dacă era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă) sau din pensia potenţială a decedatului calculată pentru dizabilitate severă;
 • Cuantumul pensiei de urmaş în cazul soţului supraveţuitor rămîne 50%;
 • Pensiile de urmaş, stabilite anterior, deasemenea se reexaminează conform prezentei legi, începînd cu 1 ianuarie 2020.

Lege nr. 158 din 05.12.2019 cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat:

 • Suportul financiar unic, în mărime de 700 lei, se acordă beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite pînă la 1 ianuarie 2020, domiciliaţi în R. Moldova, al căror cuantum nu depăşeşte 2000 lei şi beneficiarilor de toate tipurile de alocaţii de stat (cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supravegere), stabilite pînă la 1 ianuarie 2020 conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile de stat pentru unele categorii de cetăţeni;
 • Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020;
 • Sumele suportului financiar unic se achită beneficiarilor pînă la sfîrşitul anului.

Lege nr. 162 din 06.12.2019  pentru modificarea unor acte legislative:

 • Lege nr. 156/1998, art. 13: Indexarea pensiilor se va face anual, la 1 aprilie şi 1 octombrie;
 • Lege nr. 156/1998, art. 34: Pensiile deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici vor fi indexate 100% (inclusiv şi partea achitată de la bugetul de stat);
 • Legea nr. 1544/1993, art. 64: Pensiile militarilor  şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabineri se vor indexa în condiţiile Legii nr. 156/1998, art. 13;
 • Prezenta lege întră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Lege nr. 168 din 06.12.2019 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii:

     Reexaminarea drepturilor la pensie:

 • De la 1 ianuarie 2020 se modifică tabelul de eşalonare în care au fost comasate cîte 2 perioade la pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 şi pînă la 1 ianuarie 2019, după cum urmează: AICI
 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, se reexaminează drepturile la pensie a persoanelor care şi-au stabilit pensia pentru limită de vîrstă pînă la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare de pînă la 15 ani după stabilirea drepturilor sociale;
 • Reexaminarea pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019 se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, eşalonat pînă în anul 2023 (a fost anul 2027).

Lege nr. 187 din 20.12.2019  pentru modificarea art. 1 din Lege nr. 121/2001  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie:

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020,  victimele reabilitate ale represiunilor politice în perioada anilor 1917-1990, indiferent de faptul dacă sunt sau nu benefeciari de pensii sau alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale, pot beneficia de alocaţie lunară de stat în mărime de 500 lei;
 • Actele necesare pentru stabilirea acesteia sunt:  buletinul de identitate şi legitimaţia care atestă drepturile victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

Lege nr. 188 din 20.12.2019 pentru modificarea art. 2 din Lege nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie:

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, se majorează alocaţiile lunare de stat de la 100 lei la 300 lei, următoarelor categorii de populaţie:
 1. Persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state;
 2. Militarilor aflaţi în serviciul activ, participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova.

Lege nr. 189 din 20.12.2019  pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind   alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii  de cetăţeni:

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, conform art. 8 lit.a) din Legea nr. 499/1999, se majorează alocaţiile sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, de la 40% la 80% din pensia minimă pentru dizabilitate severă, accentuată şi medie. Astfel cuantumul alocaţiilor menţionate este:
 1. 647,60 lei pentru grad de dezabilitate sever (a fost 323,80 lei);
 2. 604,42 lei pentru grad de dezabilitate accentuat (a fost 302,21 lei);
 3. 431,73 lei pentru grad de dezabilitate mediu (a fost 215,87 lei).
 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, conform art. 13 din Legea nr. 499/1999, se majorează alocaţiile sociale de stat pentru persoanele vîrstnice de la 20% la 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă şi mărimea este: 539,67 lei (a fost 215,87 lei).

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi la: (0250) 2-42-03, (0250) 2-63-92 sau vă adresaţi la CTAS Floreşti (or. Floreşti, bd. Victoriei nr. 2, bir. 4, 13, în incinta Consiliului Raional).

Ex.: Nina Vasilache, şef CTAS Floreşti