Se anunță concurs repetat la funcția vacantă de Șef al Serviciului Comunicare și Relații cu Publicul din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei

19 februarie 2020

Direcţia Generală Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef al  Serviciului Comunicare şi Relaţii cu Publicul.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare şi medii speciale în domeniul: drept, administraţie publică şi pedagogie.

Pentru ocuparea funcţiei vacante, candidații, pînă la data de 27 februarie curent, urmează să prezinte următoarele acte de participare la concurs:

– cerere de înscriere la concurs;

– copia actului de identitate;

– curriculum vitae;

– copiile de pe actele de studii;

– certificat  medical despre starea sănătăţii.

Actele vor fi depuse la Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului raional Florești, etajul 1 (anticameră).

Date de contact (pentru detalii): (0250) 2-20-03.