Reduceri la PRIMA de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

20 februarie 2020

Agenţia teritorială Nord a CNAM aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, pînă la data de 31 martie 2020, inclusiv, sunt aplicate reduceri la aplicarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 nr. 174 din 19.12.2019 (Monitorul Oficial nr. 393-393 din 27.12.2019) şi Legii nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În conformitate cu prevederile Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă constituie 4056 lei, fiind stabilite reduceri la achitarea în termen, printre care:

a) alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare în proporţie de 50% (achită 2028 lei);

b) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, beneficiază de reducere la achitarea primei de asigurare în proporţie de 75% (achită 1014 lei).

Totodată, din data de 01.04.2020, persoanele care nu au achitat prima de asigurare în termenul de pînă la 31 martie (inclusiv), vor achita prima de asigurare în mărime integrală (4056 lei), cu acordarea statutului de persoană asigurată peste 7 zile şi aplicarea penalităţii de întîrziere.