Şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti din 27 martie 2020

27 martie 2020

Astăzi, 27 martie, în incinta Casei de Cultură a oraşului Floreşti, a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti, unde, preşedintele CSE a raionului Floreşti, dl Ştefan Paniş, a dat citire Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova Nr. 6 din 26 martie 2020 unde sunt enumerate un şir de restricţii care urmează să fie respectate începînd cu ziua de astăzi.

Totodată, s-a decis a se efectua unele modificări în Dispoziţia CSE a raionului Floreşti nr. 02 din 18.03.2020, prin care se permite agenţilor economici activitatea de comerţ cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unităţi comerciale specializate, inclusiv magazine mixte din raion.

Dl Gheorghe Moraru, medic igienist al CSP Soroca (Floreşti), a adus la cunoştinţa membrilor comisiei datele informative privind monitorizarea răspîndirii COVID-19 pe teritoriul raionului Floreşti la situaţia din 27 martie curent. Dl Nicolae Leşanu, şef-interimar al IP Floreşti, a raportat despre volumul de lucru efectuat de către colaboratorii IP Floreşti în perioada declarării stării de urgenţă pe teritoriul raionului Floreşti, cu pornirea a 2 cauze contravenţionale pentru încălcarea perioadei de carantină, ş.a. De către şeful-adjunct al OT Soroca al Cancelariei de Stat, dl Igor Oală, a fost propusă sistarea şedinţelor Consiliilor locale de nivelul I în legătură cu situaţia epidemiologică din ţară, fapt care, prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti s-a dispus ca Comisiile pentru Situaţii Excepţionale de nivelul I să decidă necesitatea desfăşurării acestor şedinţe. Dl Gheorghe Gancear, vicepreşedinte al raionului (vicepreşedinte al CSE a r-lui Floreşti) a propus instalarea groapei pentru dezinfectarea transportului specializat la intrarea/ieşirea de pe teritoriul IMSP „Spitalul raional Floreşti”, în scopul prevenirii şi controlului infecţiei cu COVID-19. Dl Iurie Lozan, şef al SA „BTA-14” a comunicat despre lipsa surselor financiare pentru menţinerea unităţilor de transport de pe rutele care asigură deplasarea angajaţilor IMSP „Spitalul Raional Floreşti” la locul de muncă, la care s-a decis că Consiliul raional Floreşti va compensa parţial SA „BTA-14” cheltuielile necesare ce ţin de transportarea angajaţilor spitalului raional.

Deasemenea, au fost discutate şi analizate demersurile agenţilor economici „MAGAZINE SOCIALE” SRL şi B.M. „Portavita” SRL parvenite în adresa CSE a raionului Floreşti, privind permiterea activităţii acestora.

Pentru mai multe detalii, accesaţi Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti Nr. 05 din 27 martie 2020 Cu privire la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 în Republica Moldova

Ina Cevaga, şef al Serviciului Administraţie Publică,

Aparatul Preşedintelui raionului Floreşti