Mult stimaţi veterani! Dragi floreşteni!

8 mai 2020

Anul acesta, la 9 Mai, consemnăm 75 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului, una dintre cele mai emoționante și mai glorioase sărbători.

Cea mai importantă calitate, care a delimitat întotdeauna omul, indiscutabil, este memoria. Memoria eroilor, care au căzut pentru independența Patriei este în conştiinţa noastră la nivel genetic, pentru că relativ recent în dimensiune istorică buneii și străbuneii noștri s-au confruntat cu acel crunt război față-n față.

Scump a plătit toată omenirea în cel de-al doilea Război Mondial.

Memoria istorică despre război se formează și se păstrează în conștiința generației tinere nu doar din fapte istorice scrise și cronica evenimentelor. Cea mai emoționantă este memoria vie a poporului. În familiile noastre se știe despre cumpliții ani de război din povestirile buneilor, scrisorile de pe front, fotografii, lucruri de pe timpul războiului și documente. Pentru că multe mărturii de pe vremea războiului se păstrează nu doar la muzeu, dar și în arhivele personale a lor,  căci au fost implicați și ei în război, mergînd la luptă pentru a-și apăra rudele, prietenii, țara, au rămas în spatele frontului și şi-au dat toată puterea pentru a contribui la victorie.

Trecutul acelor evenimente rămîne a fi cea mai importantă sursă în formarea propriei conștiințe și determinarea locului personal în societate și lumea înconjurătoare, este tributul plătit pentru curajul eroilor acelui nemilos război care a spulberat viața a milioane de oameni.

Datoria noastră este să păstrăm amintirea acestei perioade istorice, să povestim copiilor și nepoților noștri despre bărbăția și rezistența învingătorilor, a celor care au supraviețuit și au ajuns pînă la Berlin în marș victorios, dar şi a celor care au căzut pe cîmpul de luptă și nu au ajuns să vadă maiul victorios din 1945.

Nu este atît de ușor să găsești cuvintele potrivite pentru a descrie sentimentul de recunoștință față de faptele înaintaşilor noștri care au îndurat foamete și cruzime, pierderi și încercări.

Astăzi ne bucurăm de linişte şi pace! Pentru  a  aprecia la justa  valoare  importanța vieții pașnice pe pămînt, să apreciem etern forța eroismului bravilor ostași care au luptat în cel de-al doilea Război Mondial pentru independenţa Patriei şi să le mulţumim necontenit pentru faptele lor.

 Cu deosebit respect,

 în numele Consiliului raional Floreşti,

 Ştefan Paniş, preşedintele raionului