În atenţia agenţilor economici din raion!

13 mai 2020

Stimaţi agenti economici!

Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sprijinul programului USAID Reforme Structurale în Moldova, a lansat, începînd cu data de 05 mai 2020, Portalul de Informaţii Comerciale al Republicii Moldova  WWW.TRADE.GOV.MD

Acest Portal va răspunde tuturor nevoilor de informare și consultanță ale mediului de afaceri și publicului larg în ceea ce privește reglementarea exportului/importului și a operațiunilor de tranzit ale Republicii Moldova. Astfel, acesta va permite optimizarea semnificativă a resurselor alocate mediului de afaceri pentru identificarea și accesarea procedurilor aferente exportului, importului și operațiunilor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova. Toate informațiile de pe portal, inclusiv formularele tipizate necesare pentru diverse proceduri și solicitări, sunt gratuite.

Pentru mai multe detalii/informaţii, accesaţi  www.trade.gov.md

Șef al Direcției Economie și Atragerea Investițiilor,

                                                Natalia Bogdan