Seceta excesivă a compromis roada din anul curent!

21 mai 2020

În urma marilor perturbaţii climaterice pe care le trăim în Republica Moldova, în ultimii ani fenomenul de secetă s-a accentuat dramatic. Avem parte de secete succesive, ceea ce nu s-a  consemnat niciodată, nici în datele climatice înregistrate, nici măcar în cronicile vremii. Realitatea este îngrijorătoare. În acest an nu a plouat consistent din toamna anului trecut, iarna a fost fără zăpadă, iar din această cauză, au început să se usuce culturile cerealiere. Cel mai mult au avut de suferit culturile de toamnă. Dl Vladimir Novac, conducătorul SRL „Tetracom-Agro”, însoţit de agronomul întreprinderii, dl Igor Popovschi, inspectează zilnic lanurile semănate cu culturi de toamnă şi nu numai. Cu disperare dumnealor constată că grîul şi orzul se usucă văzînd cu ochii. Acest fapt au constatat la faţa locului dl Boris Curcă, inspector la direcţia Logistică a Secţiei Situaţii Excepţionale Floreşti şi dl Iulian Rotaru, specialist principal la Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, care au întreprins o vizită la gospodăria SRL „Tetracom-Agro” în scopul monitorizării stării culturilor agricole, acţiune organizată la nivel raional, pentru a se informa despre situaţia reală din gospodăriile din raion în condiţiile actuale ale  secetei excesive din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020 şi a îngheţurilor din luna aprilie 2020.

Toamna trecută gospodăria a semănat grîu pe o suprafaţă de 909 ha şi orz de toamnă pe suprafaţa de 230 ha. Seceta însă i-a compromis o mare parte din recoltă. Pe unele porţiuni, grîul se usucă de la rădăcină, iar acest lucru poate fi observat cu ochiul liber după culoarea covorului vegetal, care are o nuanţă gălbuie.

„E o situaţie catastrofală pentru culturile de grupa întîi. Acum avem compromise 220 ha de grîu de toamnă, gradul de afectare fiind de 70%, 110 ha de orz de toamnă la 90% şi toată mazărea, 140 de ha semănate, gradul de afectare de 95%. Mai avem semănate şi culturi de primăvară: soia – 52 ha, porumb – 230 ha, floarea-soarelui – 450 ha, sfeclă de zahăr – 243 ha, muştar – 58 ha şi orz de primăvară – 27 ha. Ne îngrijorăm mult şi pentru soarta acestor culturi, căci e o insuficienţă totală de umiditate. Cum să se dezvolte aceste plante, dacă e aşa de uscat pămîntul?”, a constatat dl Igor Popovschi.

A fost evaluat impactul secetei şi a îngheţurilor asupra culturilor semănate şi în gospodăria SRL „Bio-Alianţa”, conducător, dl Viorel Scorpan, agronom-şef, dl Tudor Burduja.

Urmare a vizitei în teren, s-a constatat  că din cele 2877 ha semănate cu grîu de toamnă, 237 ha au fost afectate 100%, 680 ha – 85%, 246 ha – 70%, 588 ha – 40% şi 108 ha– 30%. Situaţia este similară şi la orzul de toamnă. Din cele 376 ha semănate – 229 ha au fost compromise 100% din cauza secetei. 266 ha de sfeclă de zahăr din cele 411 ha semănate au fost reînsemînţate din cauza îngheţurilor din luna aprilie. „Tot ce a depins de noi  am făcut, respectînd tehnologiile şi termenii optimali. Am semănat calitativ, am dat hrană, grîul a răsărit bine şi a avut o înfrăţire bună, dar natura dă peste cap toată munca depusă. Este un an foarte dificil. Toamna a fost fără ploi, iarna fără zăpadă, primăvara cu secetă şi îngheţuri. Plantele nu au apă să se dezvolte, nu au cum creşte şi îmbătrînesc. Înălțimea prea mică a plantelor nu va permite recoltarea lor cu combainul. Suntem cu speranţa că vom putea salva cel puţin o parte din semănături. Aşteptăm precipitaţii. Următoarele zile sunt decisive, dacă nu va ploua, toată recolta va fi compromisă, chiar şi porumbul, care e semănat pe o suprafaţă de 285 ha şi floarea-soarelui, semănată pe o suprafaţă de 1562  ha”, a precizat dl Tudor Burduja.

Menţionăm că specialiştii de la Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, şef-interimar, dl Anatolie Cocerovschi, de comun cu angajaţii Secţiei Situaţii Excepţionale Floreşti, conducător, dl Armaş Vladimir, au inspectat marea majoritate a gospodăriilor agricole din raionul Floreşti, pentru a constata impactul secetei asupra culturilor semănate. De asemenea, au fost întocmite acte de constatare a gradului de afectare a terenurilor cultivate ca urmare a secetei din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020 şi a îngheţurilor din luna aprilie 2020.

Silvia Rusu, specialist principal,

 Serviciul Administraţie Publică