Încă două sate din raionul Floreşti beneficiază de apă potabilă la robinet

27 mai 2020

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord în parteneriat cu Filiala din Moldova a Fundației SKAT, au implementat în raionul Floreşti Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Republica Moldova (ApaSan), finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi cofinanţat de către Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA). Proiectul a fost iniţiat la cererea primarilor din localităţile raionului Floreşti adresată preşedintelui raionului, dnul Ştefan Paniş. Pentru susţinera financiară la elaborarea proiectelor tehnice pentru abrovizionarea cu apă, Consiliul raional Floreşti a contribuit cu 130 – 140 mii lei pentru proiectele tehnce la fiecare localitate.

Proiectul „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca” a inclus 11 localităţi din raionul nostru şi presupune extinderea apeductului spre satele Temeleuti, Văscăuţi, Cerniţa, Coşerniţa, Cunicea, dar şi sate din raionul Soroca, avînd ca scop asigurarea accesului la apă potabilă de calitate pentru 10 300 de beneficiari în toate cele 11 localități rurale din raioanele Florești și Soroca. Satele Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Japca, Ţipordei, Nicolaevca, Unchiteşti și Făgădău, incluse în proiectul menţionat pot beneficia de un serviciu performant de aprovizionare cu apă potabilă pentru populație. Bugetul total al acestui proiect se estimează la 66,86 milioane de lei, dintre care 29,90 milioane de lei sunt din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, iar 30,4 milioane de lei reprezintă cofinanțarea ApaSan. Totodată, 4,73 milioane de lei din bugetul total al proiectului reprezintă contribuția populației beneficiare, 1,42 milioane de lei –contribuția S.A. „Servicii Comunale Florești”, operator al sistemelor, și 0,417 milioane de lei – contribuția administrațiilor publice locale. Obiectivul de a aduce apă potabilă în casele cetățenilor a devenit o prioritate la nivel național. Ne bucurăm că o mare parte a cetățenilor din localitățile beneficiare de acest proiect, deja dispun de apă potabilă la robinet. În primăvara anului 2019, în 4 sate din raionul Florești au fost finalizate lucrările de construcție-montaj a sistemelor de apeduct.

La 17 mai 2019, a fost inaugurat oficial noul sistem de alimentare cu apă în satele Zăluceni, Vertiujeni și Tîrgul Vertiujeni. Aproximativ 3700 de oameni (750 gospodării) au apă potabilă la robinet. Conform datelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord, construcția sistemului are lungimea totală de 43,6 km, care include: 14,5 km rețele de distribuție a apei potabile în satul Zăluceni, la Vertiujeni – 17,1 km, iar la Tîrgul Vertiujeni – 12 km. Investiţiile se estimează la 29,1 milioane de lei, bani alocați prin intermediul Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan). De asemenea, au fost montate conducte de aducție cu o lungime totală de 10,7 km și au fost construite sondele și rezervoarele de apă. Cele trei localități beneficiază de apă potabilă din rîul Nistru.

La 24 mai 2019, în satul Japca din raionul Florești a avut loc evenimentul de recepție finală a lucrărilor de construcție și montaj a sistemului de apeduct. Sistemul de captare a apei a fost construit dintr-un izvor din extravilanul localității, cu o aducție de 2,93 km. Au fost construite rețele de distribuție a apei potabile cu o lungime de 13,7 km și s-a construit un rezervor de apă. Datorită construcţiei acestui sistem, beneficiază de apă potabilă aproximativ 900 de locuitori (330 de gospodării), 6 instituții publice și 6 agenți economici și o structură a administrației publice locale din s. Japca. Valoarea sistemului de alimentare cu apă a satului Japca se estimează la 7,31 milioane lei, iar în cele patru sate este de aproximativ 35 milioane de lei, bani alocați prin intermediul Proiectului ApaSan.

La Cuhureștii de Sus în toamna anului 2019 s-au efectuat lucrări la Platforma C a sistemului de aprovizionare cu apă, unde au fost amenajate cămine pentru captarea apei de izvor. S-a montat o stație de pompare a apei, s-a construit rigola pentru scurgerea apelor pluviale, s-a efectuat lucrări de amenajare a teritoriului și s-a montat gardul de protecție a zonei de captare a apei de izvor.

Subproiectul de la Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos a fost structurat în două etape. Bugetul pentru etapa I se estimează la 14,4 milioane de lei, iar pentru etapa II – la 6,7 milioane de lei, bani alocați din sursele Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

La 26 mai 2020 a avut loc recepţia la finalizarea lucrărilor de construcţie-montaj a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă  din cadrul proiectului  „Apă pentru viață în Regiunea de Nord, raioanele Florești și Soroca „ în localităţile Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos,  beneficiare ale acestui proiect, realizat în baza Documentului Unic de Program (H.G. nr. 203 din 29.03.2017).

Colaborarea privind implementarea construcției sistemului de alimentare cu apă în Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos în cadrul proiectului, a fost  documentată prin  Contractul de Cooperare  semnat de partenerii de proiect, ce cuprinde noţiuni privind lucrările de planificare şi  proiectare, lucrările de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă (captarea sursei, construcţia staţiei de pompare,  construcţia/montarea rezervorului de apă, reţelelor magistrale, reţelelor de distribuţie, sistemelor de contorizare) şi transmiterea în gestiune a sistemelor de apă către Operatorul regional – SA „Servicii Comunale Florești”.

Conform prevederilor contractuale, SA „Servicii Comunale Florești” în calitate de partener de proiect va executa lucrările de branșare a noilor consumatori la sistemul public de alimentare cu apă.

Pînă în prezent, 424 de gospodării din localitățile Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos au solicitat să fie conectați la sistemul de apeduct nou construit. Acest proiect este binevenit, reușit implimentat şi prevede continuitate în viitorii ani.  În perspectivă, sistemul de alimentare cu apă va putea fi dezvoltat în mai multe etape de extindere, pentru a putea alimenta cu apă potabilă mai multe localități din raion.

Ne bucurăm că oamenii din localitățile menţionate deja beneficiază de apă potabilă la robinet.

Valeriu Cegorean, şef al SCGCD,

manager de proiect „Apă pentru viață în Regiunea de Nord:

raioanele Florești și Soroca” 

Găsiţi imagini AICI (Sursa: adrnord.md)