S-a încheiat încorporarea (Primăvara anului 2020) în Serviciul Civil (de alternativă)

29 mai 2020

La data de 28 mai curent, în incinta Consiliului raional Floreşti, s-a întrunit în şedinţă Comisia raională de recrutare-încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) în cadrul căreia au fost examinate dosarele cetăţenilor ce au solicitat îndeplinirea serviciului civil (de alternativă).

Potrivit rezultatelor examinării motivelor indicate în cererea de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil, în temeiul art. 12 al Legii nr.156 din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil, au fost încorporaţi cetățenii solicitanţi şi au fost repartizaţi la locul de îndeplinire a serviciului civil.

Amintim că, în conformitate cu Legea nr.156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea  serviciului civil (de alternativă), cetățenii raionului Floreşti, care au împlinit vîrsta de 18 ani și din diferite motive doresc să execute serviciul civil (de alternativă), pot să se adreseze la Consiliul raional Floreşti, bd. Victoriei nr.2, et. 4, bir. 53.

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.

În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani.

Acest serviciu se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.).

Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni.

Silvia Rusu, reprezentant al Serviciului Civil,

Consiliul raional Floreşti