Apel de propuneri INOVAȚIE ȘI DEZVOLTARE 2020

16 iunie 2020

ANUNȚ

Apel de propuneri INOVAȚIE ȘI DEZVOLTARE 2020 pentru susținerea dezvoltării locale, pe teritoriul GAL „Lunca Răutului”: Alexeevca, s. Chirilovca, s. Dumitreni, s. Rădulenii-Noi, s. Băhrinești, s. Frumușica, Gura – Căinarului, s. Zorojeni, s. Iliciovca, s. Maiscoie, s. Izvoare, s. Bezeni, s. Scăieni, s. Lunga, or. Mărculești, s. Mărculești, s. Nicolaevca, s. Valea – Rădoaiei, s. Prajila, s. Antonovca, s. Frunzești, s. Mihailovca, s. Putinești, s. Sevirova, s. Ivanovca, s. Trifănești, s. Alexandrovca, rnul Florești.

GAL „Lunca Răutului” lansează Apelul de propuneri de proiecte. Apelul este destinat susținerii proiectelor și inițiativelor de dezvoltare rurală la nivel local, implementate de rezidenții teritoriului GAL „Lunca Răutului” , prin acordarea unei contribuții financiare pentru implementarea proiectelor locale ce sprijină Strategia de Dezvoltare Locală GAL. În anul 2020, Adunarea generală GAL a aprobat pentru susținere financiară următoarele priorități de dezvoltare:

  • Prioritatea 1: Susținerea investițiilor economice agricole și non-agricole
  • Prioritatea 2: Sprijinirea acțiunilor societății civile

La concurs pot participa: 

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, antreprenorial și civic, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Lunca Răutului”;
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Lunca Răutului”;
  • În cazul reprezentanților sectorului civic fără statut de persoană juridică, pot participa persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Lunca Răutului” și grupurile locale de inițiativă, formate din locuitorii localităților, care intră în componența GAL „Lunca Răutului”;
  • În cazul reprezentanților sectorului antreprenorial fără statut de persoană juridică, pot participa persoanele fizice ce desfășoară activitatea economică pe teritoriul GAL în conformitate cu legislația Republicii Moldova, de exemplu, GȚ, ÎI. În cazul start-up-urilor, care încă nu posedă înregistrare, aceștia se obligă să-și înregistreze activitatea economică în modul stabilit de lege, până la semnarea contractului de finanțare.

Cum puteți aplica:

1. Descărcați și completați Aplicația de finanțare și Bugetul solicitat.

2. Studiați Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii despre concurs şi criteriile de eligibilitate.

3. Înregistrați-Vă la adresa gal.luncarautului@gmail.com, pentru a participa la sesiunea de informare pe platforma Zoom, care va avea loc la 22.06.2020, ora 15.00-17.00.

4. Completați aplicația de finanțare și bugetul.

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 13.07.2020, ora 17.00, la adresa de e-mail: gal.luncarautului@gmail.com, cu mențiunea Propunere de proiect – LEADER 2020, sau pe suport de hârtie la adresa: r. Florești, s. Mărculești, str. Unirii 1, Primăria, et. II, sediul GAL „Lunca Răutului”.

Dacă apar întrebări și/sau neclarități sau aveți nevoie de o consultație, vă rugăm să vă adresați la Bunescu Feodosia, nr. tel. 069376144, 025045433 sau adresa de e-mail: gal.luncarautului@gmail.com.

Accesaţi:

GRANTURI pentru INOVAȚIE și DEZVOLTARE în localitățile GAL LUNCA RĂUTULUI: s. Alexeevca, s. Chirilovca, s. Dumitreni, s. Rădulenii-Noi, s. Băhrinești, s. Frumușica, s. Gura – Căinarului, s. Zorojeni, s. Iliiciovca, s. Maiscoie, s. Izvoare, s. Bezeni, s. Scăieni, s. Lunga, or. Mărculești, s. Mărculești, s. Nicolaevca, s. Valea – Rădoaiei, s. Prajila, s. Antonovca, s. Frunzești, s. Mihailovca, s. Putinești, s. Sevirova, s. Ivanovca, s. Trifănești, s. Alexandrovca r. Florești

Aici aveți acces la:

– tot folderul Concursului – shorturl.at/bdsu3 

– anunț apel – shorturl.at/aIM12

– reguli de participare – shorturl.at/finF7

– aplicația de finanțare – shorturl.at/atyBQ

– buget finanțare – shorturl.at/sAJSY

!!! Înregistrați-Vă la adresa  gal.luncarautului@gmail.com, pentru a participa la sesiunea de informare pe platforma Zoom, care va avea loc la 22.06.2020, ora 15.00-17.00.

!!! Solicitați documentația Apelului, adresați întrebări la adresa de email:gal.luncarautului@gmail.com. sau telefonați Bunescu Feodosia, nr. tel. 069376144.