Ziua Profesională a Funcţionarului Public

23 iunie 2020

Stimați funcționari publici din raionul Floreşti!

Cu prilejul Zilei Profesionale a Funcţionarului Public, consemnată la data de 23 iunie a fiecărui an, aduc cordiale felicitări tuturor funcționarilor publici care contribuie la dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de administrare publică din raionul Floreşti.

Această zi ne oferă posibilitatea să celebrăm contribuția angajaților în serviciul public și să apreciem profesionalismul, dedicaţia și efortul depus pentru dezvoltarea societății în care trăim, căci de corectitudinea, competența și capacitățile organizatorice ale fiecărui funcționar public depinde succesul și realizarea obiectivelor propuse de către administrația publică din raionul nostru.

Instituirea sărbătorii este o confirmare a rolului funcţionarului public contemporan, luînd în consideraţie diversitatea sarcinilor pe care le are de îndeplinit, prestînd o variată gamă de servicii publice, şi, desigur, posedînd o pregătire profesională diversă.

Satisfacearea nevoilor cotidiene ale comunităţii noastre, a nevoilor fiecărui locuitor care trăieşte în raionul nostru, este esenţa şi singura justificare a administraţiilor publice de nivelul unu şi doi, deaceea îmi exprim recunoștința și respectul față de toţi funcționarii publici care își fac munca cu onestitate, dedicație și devotament.

Cu deosebit respect, Vă adresez sincere urări de bine cu ocazia zilei profesionale. Această sărbătoare să Vă furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificați cu succes în munca de zi cu zi, să activați și în continuare cu același zel într-un cadru transparent, conformîndu-vă cu prevederile standardelor de siguranță și calitate, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate, iar munca Dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, realizări frumoase și noi performanțe atinse în toate activitățile întreprinse spre binele societății. Serviciile prestate de către instituțiile în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor din raion și din Republica Moldova.

Vă aduc sincere urări de bunăstare şi împlinirea speranțelor, dorindu-vă mari succese și noi realizări în aspiraţiile profesionale. Multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi armonie în familiile Dumneavoastră.

Cu deosebită gratitudine,

 în numele Consiliului raional,

 Ştefan Paniş, preşedintele raionului