Acţiuni de protecţie aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti

24 iunie 2020

La data de 24 iunie curent, în incinta Casei de Cultură din or. Floreşti, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti.

La întrunire au participat 20 membri din cei 27 pe listă. Au fost invitaţi vicepreşedinţii raionului Floreşti, dnii Gheorghe Gancear, Alim Afonin şi Vitalie Tomacu. Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele raionului Floreşti, preşedinte al CSE a raionului Floreşti, dl Ştefan Paniş.

În debutul şedinţei, a fost aprobată ordinea de zi cu 4 chestiuni, ce vizează acţiunile de protecţie a populaţiei în perioada caniculară în diferite sectoare de activitate şi de agrement.

Dl Veaceslav Tocan, şef al Serviciului Protecţia Plantelor şi Animalelor, a prezentat o informaţie amplă referitor la suprafeţele culturilor agricole de primăvară şi de toamnă, perioadele de recoltare, precum şi despre efectivul de tehnică care va fi implicată în lucrările de recoltare a acestor culturi. În scopul coordonării şi soluţionării operative a chestiunilor legate de pregătirea şi efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor agricole în anul curent, a fost creat staful raionul pentru coordonarea şi soluţionarea operativă a chestiunilor legate de pregătirea şi efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor agricole în anul 2020, din componenţa căruia fac parte 9 membri, fiecare fiind responsabil de un anumit sector. Întru asigurarea desfăşurării în siguranţă a lucrărilor agricole, a fost emisă Dispoziţia nr. 10 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti cu privire la desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor în perioada pregătirii şi desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor din anul 2020, în care sunt stipulate acţiunile ce trebuie întreprinse în acest scop, precum şi responsabilii de realizare a acestora.

În vederea desfăşurării măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada sezonului estival, precum şi în scopul diminuării cazurilor de ardere a vegetației uscate ce pun în pericol localitățile, zonele forestiere, valorile materiale și mediul natural, dl Vladimir Armaş, vicepreşedinte al CSE al raionului Floreşti, a prezentat obiectivele trasate, menţionînd necesitatea implicării autorităţilor publice locale şi centrale în scopul gestionării situaţiei la acest capitol. Respectiv, de către membrii comisiei au fost aprobate dispoziţiile: nr. 11 Cu privire la asigurarea protecţiei populaţiei în bazinele acvatice în perioada estivală, desfăşurarea activităţii de prevenire a înecurilor pe teritoriul raionului Floreşti şi nr. 12 Cu privire la evitarea cazurilor de ardere a vegetației uscate ce pune în pericol localitățile, zonele forestiere, valorile materiale și mediul natural.

Ploile abundente din ultima perioadă au provocat mari distrugeri în s. Coşerniţa şi au deteriorat mai multe porţiuni de drum, creînd mari dificultăţi pentru deplasarea cetăţenilor localităţii. La data de 23 iunie, grupul de lucru format din reprezentanţii Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, dnii Valeriu Cegorean şi Grigore Donica, Secţiei Situaţii Excepţionale Floreşti, dl Constantin Dzero, primăriei localităţii, dna Svetlana Ghileţchi, în frunte cu vicepreşedintele raionului, dl Gheorghe Gancear, au fost la faţa locului şi au stabilit gradul de deteriorare a drumurilor şi au estimat pagubele provocate de calamităţile naturale. APL de nivel unu a întocmit un act de constatare a pagubelor. În urma estimărilor efectuate, comisia CSE a raionului Floreşti a propus de a solicita Consiliului raional Floreşti alocarea sumei de 300 mii lei primăriei Coşerniţa, pentru restabilirea primară a drumurilor deteriorate în urma ploilor torenţiale. În acest sens, a fost emisă Dispoziţia nr. 13 Cu privire la situaţia creată ca urmare a ploilor torenţiale în s. Coşerniţa în perioada 17-24.06.2020.

POZE/VIDEO în urma ploilor torenţiale

Serviciul Administraţie Publică

al Aparatului Preşedintelui raionului Floreşti