Domnul Igor Dodon, în vizită la Floreşti

1 iulie 2020

La data de 30 iunie anul curent, în raionul Floreşti, a întreprins o vizită de lucru Preşedintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon.  Dl Ştefan Paniş, preşedintele raionului Florești, a întîmpinat oaspetele de onoare şi împreună au mers în vizită la IMSP „Spitalul Raional Florești”, unde activează peste 420 de angajaţi dintre care 55 medici şi 170 de asistenţi medicali. Menţionăm că, la momentul actual Spitalul Raional Floreşti are o capacitate de 286 paturi. Un mare aport la crearea condiţiilor de muncă decente şi de acordare a serviciilor calitative de sănătate locuitorilor din raionul nostru l-a adus Consiliul raional Floreşti, care mereu monitorizează activitatea şi investeşte surse financiare la reparaţia blocurilor şi secţiilor instituţiei.

Dl Igor Dodon a înmînat unui grup de lucrători medicali din raion Diplomă de Onoare a Președintelui, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în domeniul protecției sănătății publice și aportul la combaterea răspîndirii virusului pandemic.

Dl Valeriu Nichiforciuc, şeful instituţiei, a infomat audienţa că în prezent, la Spitalul Raional Floreşti se tratează 45 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, iar 36 de persoane deja au fost tratate.

Un obiect de menire socială cu o biografie bogată, care a dat raionului şi republicii campioni ce ne-au dus faima peste hotarele ţării, este Şcoala Sportivă din orașul Floreşti, director, dna Raisa Bogdan, unde aproximativ 500 de copii frecventează diverse secții sportive. Este îmbucurător fapul că elevii ce frecventează această instituţie în viitorul apropiat vor beneficia de o sală nouă de antrenamente. Domnul preşedinte, în cadrul vizitei la această instituţie, a dat asigurări că va acorda sprijinul necesar pentru a finisa lucrările de reparație a cazangeriei și a sălii de lupte.

La întrunirea din sala de şedinţe a Consiliului raional, şeful statului a menţionat cu Diplome de Onoare funcţionarii publici care, prin exigenţă, abnegaţie şi spirit de iniţiativă servesc mereu exemplu pentru colegii de breaslă. Dl Igor Dodon a discutat cu președintele raionului despre problemele cu care se confruntă regiunea, necesităţile prioritare pe care se pune accent la momentul actual.

A fost acordată o atenție sporită chestiunilor legate de dezvoltarea agriculturii, construcția și reabilitarea drumurilor și a obiectivelor de menire socială.

În gospodăria agricolă SRL „AgroCirip”, conducător, dl Mihail Donos, şeful statului a vizitat cîmpurile semănate cu culturile de grîu, orz, rapiţă, porumb ş.a. şi a apreciat faptul că toată tehnica este bine pregătită pentru a începe recoltarea cerealelor din prima grupă. De asemenea, dl preşedinte s-a familiarizat cu activitatea SRL “Tetracom Agro”, conducător, dl Vladimir Novac, care este specializată în producerea materialului semincer pentru agricultorii din raion şi nu numai, vizitînd cîmpurile demonstrative de grîu şi floarea-soarelui. Menţionăm că, această gospodărie are în gestiune 2453 ha de teren agricol, tehnică şi utilaje agro-industriale performante şi o echipă de 105 de angajaţi, care ştiu bine preţul pîinii, muncesc cu dăruire, fiind şi remuneraţi corespunzător.

Ulterior, şeful statului a vizitat şantierul de construcţie a podului de peste rîul Răut din s. Ştefăneşti.

Anul acesta s-au împlinit 75 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului, una dintre cele mai emoționante și mai glorioase sărbători. Cu regret, tot mai puţini participanţi la acel crunt război au rămas în viaţă. Ajuns la o vîrstă respectabilă, dl Vasile Tanaseiciuc, locuitor al s. Prodăneşti, mai ţine minte bine anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, clipele de fericire venite odată cu Victoria, dar şi anii de restabilire a economiei naţionale. A fost rănit, iar după demobilizare, a lucrat în kolhoz. A crescut şi educat doi copii și șapte nepoți. Șeful statului a mers la dl Vasile Tanaseiciuc şi l-a felicitat cu ocazia aniversării a 75-a a Marii Victorii, înmînîndu-i distincția supremă a țării – Ordinul Republicii.

În drum spre casă, Igor Dodon s-a oprit la biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din satul Hîrtop, care a fost construită inclusiv cu suportul său. Dl Serghei Boldirescu, preotul-paroh al bisericii a demonstrat cantina socială construită pe lîngă biserică, care are menirea de a oferi prînzuri calde persoanelor social-vulnerabile şi a informat vizitatorii despre proiectul “Samariteanul Milostiv – casă pentru copii orfani”, precum şi despre alte acte de binefacere cu care se ocupă enoriaşii acestei biserici.

În cadrul vizitei, şeful statului a asigurat administrația locală de faptul că actuala conducere a țării va finanța în volum deplin realizarea tuturor programelor şi proiectelor social-economice planificate. De asemenea, dumnealui a informat despre decizia luată în comun cu Guvernul, care prevede acoperirea deficitului bugetelor raionale din bugetul național. În aceste scop, vor fi alocate aproximativ 320 milioane de lei.

Click pe Galerie FOTO

Serviciul Administraţie Publică al

Aparatului Președintelui raionului