Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social la Casa Comunitară nr. 1 din or. Floreşti

28 iulie 2020

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog social la Casa Comunitară nr. 1 din or. Floreşti (str. I. Creangă nr. 9A), pe 0,5 unitate de salariu.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii medii speciale şi superioare în domeniul asistenţei sociale şi pedagogie.

Pentru participare la concurs, candidaţii, pînă la data de 11 august 2020, inclusiv, vor prezenta următoarele acte:

  • cererea de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate;
  • curriculum vitae (CV);
  • copiile de pe actele de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificat medical despre starea sănătăţii.

 

Actele vor fi depuse la Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, sediul Consiliului raional Floreşti, etajul 1 (anticamera).

Telefon de contact: (0250) 2-20-03.