Serviciul civil (de alternativă) – o modalitate de înlocuire a Serviciului militar în termen

30 iulie 2020

În Republica Moldova, pe lîngă serviciul militar în termen, care este obligatoriu, există serviciul civil (de alternativă), care este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), tinerii au dreptul de a refuza îndeplinirea serviciului militar dacă convingerile lor contravin îndeplinirii serviciului militar. Statul garantează libertatea conștiinței cetățenilor Republicii Moldova.

În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani.

Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie, etc.).

Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni.

Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată. Contractul privind îndeplinirea serviciului civil de către executant va fi încheiat numai în cazul dacă cetăţeanul a prezentat certificat de la locul de muncă unde este indicat un salariu minim garantat de 2775 lei lunar, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună. Ziua încheierii serviciului civil este ziua în care expiră termenul contractului individual de muncă încheiat cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul în cauză.

Menţionăm că, primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil se efectuează în perioada 1 august – 30 septembrie 2020, inclusiv.

Serviciul Civil este o alternativă reală a serviciului militar, nu înseamnă eschivare şi nu are caracter de pedeapsă, ci constituie o contribuţie în folosul statului şi a societăţii.

Silvia Rusu,

reprezentantul Serviciului Civil Floreşti