Şedinţa de admitere a potenţialilor beneficiari în Serviciul social „Echipa Mobilă”

1 august 2020

Fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu favorabil și afectuos. Copiii cu o situație dificilă au nevoie de o îngrijire mai bună, sprijin și afecțiune din partea celor din jur.

Serviciul social ”Echipa Mobilă” al Secției Protecția Copilului și a Familiei din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Florești este mereu așteptat în casele copiilor cu nevoi speciale. Serviciul dat este un sprijin pentru familie și o încurajare pentru copiii la care se deplasează în vizită.

La data de 31 iulie curent, Serviciul social ”Echipa Mobilă” s-a întrunit în cadrul ședinței de admitere a potențialilor beneficiari în Serviciu. Formatorul ședinței, Țugui Viorica, manager în cadrul Serviciului, a familiarizat pe cei prezenți cu agenda de lucru.

Membrii comisiei în componența:

  • Liudmila Cobzac – președintele comisiei, șef-interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei;
  • Aurica Burlacu – specialist principal în Protecția drepturilor copilului;
  • Mariana Morgun – șef Secția Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități;
  • Mariana Tomacu – medic de familie, CMF Florești;
  • Elena Botnari – logoped SAP, au pus în discuție 5 rapoarte de evaluare inițială cu privire la admiterea potențialilor beneficiari în Serviciu. Rapoartele au fost prezentate de către asistenții sociali comunitari în urma evaluării cazului de către echipa multidisciplinară. A fost evaluat fiecare copil individual, ținîndu-se cont de starea sănătății lui. Fiecare beneficiar are un program individual de reabilitare și incluziune socială ce cuprinde mai multe activități: asistență și consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare/recuperare (kinetoterapie), instruire specială în scopul dezvoltării abilităților pentru o viață independentă în comunitate.

Serviciul social ”Echipa Mobilă” acordă asistență și suport copiilor cu dizabilități severe și accentuate din raion, pe care îi vizitează conform unui grafic de deplasări.

După luni în șir de muncă și abnegație, sînt și cazuri de succes, şi anume: diminuarea comportamentului problemă, educarea unei imagini de sine pozitive, abilitarea și reabilitarea motricității fine și grosiere, optimizarea și armonizarea relațiilor familiale, dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în grup, etc.

Serviciul este un sprijin pentru copii cu nevoi speciale ce previne instituționalizarea lor.

 Angela Sîngureanu,

Șef Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul