Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Contabil-şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

7 septembrie 2020

Urmare a desfăşurării, la data de 07 septembrie curent, a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, potrivit rezultatelor obţinute, este admis la interviu candidatul:

  1. Gaivas Nina.

Interviul urmează să se desfăşoare la data de 08 septembrie 2020, ora 10:00, etajul 1, sala de şedinţe a Consiliului raional Floreşti.