Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

8 septembrie 2020

Urmare a desfăşurării, la data de 08 septembrie curent, a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, potrivit rezultatelor obţinute, sunt admişi la interviu candidaţii:

  1. Burlacu Aurica (Nota finală obţinută la proba scrisă: 9,37);
  2. Revencu Elena (Nota finală obţinută la proba scrisă: 9,30);
  3. Lai Mihaela  (Nota finală obţinută la proba scrisă: 8,04);

Interviul urmează să se desfăşoare la data de 11 septembrie 2020, ora 14:00, etajul 1, sala de şedinţe a Consiliului raional Floreşti.