Consilierii raionali, convocaţi în şedinţă ordinară

15 septembrie 2020

La data de 15 septembrie curent, Consiliul raional Floreşti, cu prezenţa a 28 de consilieri, a fost convocat în ședință ordinară, ce s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură din oraşul Floreşti. La şedinţă au fost prezenţi dnii Gheorghe Gancear şi Alim Afonin, vicepreşedinţi ai raionului, şefii direcţiilor, secţiilor şi subdiviziunilor Consiliului raional.

În debutul şedinţei a fost onorat Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Dl Dumitru Colţa, preşedintele şedinţei, a supus votului ordinea de zi cu cele 11 chestiuni propuse. După ce ordinea de zi a fost aprobată de către consilieri, s-a purces la examinarea propriu zisă a fiecărui proiect de decizie.

Dna Natalia Bogdan, şef al Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor a prezentat chestiunea ,,Cu privire la gradul de realizare a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru perioada anilor 2018-2019”. Dna Bogdan a menţionat că sectoarele strategice în raion sunt: reabilitarea infrastructurii locale și potențialului mediului; stimularea dezvoltării competitivității economice; dezvoltarea serviciilor sociale de sănătate, educaționale și culturale; îmbunătățirea capacității managementului administrației publice locale și a cooperării regionale şi transfrontaliere.

Analiza gradului de realizare a acțiunilor în fiecare sector aparte denotă că, în toate domeniile se activează și sunt observate evoluții pozitive. Ritmul de implementare este echilibrat în fiecare sector, gradul de realizare depinzînd atît de resursele financiare disponibile și atrase, cît și de participarea tuturor  specialiștilor la procesul de implementare a  acesteia. Cu susținerea Consiliului raional Florești și implicarea directă a administrației publice locale de nivelul unu, în raion s-au efectuat lucrări de constructie și reparații capitale a clădirilor, construcțiilor speciale și liniior de transmisie, precum și lucrări de reparație și întreținere a drumurilor în sumă de  52 854 000  lei în anul 2019. În  anul 2018, pentru aceleași scopuri au fost investite 42 000 000 lei .

În raion se implementează  proiectul de dezvoltare regională „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca”. Beneficiare sunt satele Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Japca, Ţipordei, Nicolaevca, Unchiteşti și Făgădău. Proiectul prevede servicii de apă de calitate pentru 10 300 de persoane.

În anul 2018, în cadrul Programului Național „Drumuri Bune pentru Moldova”, în raionul Florești s-au reparat 129,01 km de drum în 68 localități, dintre care: 12,41 km – drumuri naționale, 6,82 km – drumuri reparate în or. Florești, 109,78 km – drumuri comunale și străzi reparate în localitățile din raion. Valoarea totală a lucrărilor executate este de 95 000 000  lei.

În anul 2019,  în cadrul Programului  Național „Drumuri Bune pentru Moldova 2”, au fost  executate lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raionul Florești, în valoare de 31 967 900 lei.

Pe parcursul perioadei 2018-2019, în urma direcționării surselor financiare din bugetul raional, au fost executate lucrări de reparație ale instituțiilor de menire socio-culturale care se află în localităţile raionului Florești în valoare de aproximativ 20 000 000 lei, ş.a.

Proiectul de decizie „Cu privire la activitatea Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei în  vederea implementării serviciilor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi ” a fost prezentat consilierilor de către dl Petru Rusu, şef-adjunct al DGASPF. Dumnealui a precizat că la 1 ianuarie 2020, conform datelor statistice, numărul populaţiei prezente în raion era de 78756, dintre care 5057 persoane cu dizabilităţi, ceea ce constituie 6% din populaţia raionului (inclusiv 289 copii), din ei cu dizabilitate severă 538 persoane (inclusiv 110 copii), 3032 cu dizabilitate accentuată (inclusiv 97 copii) şi 1487 cu dizabilitate medie (inclusiv 82 copii), o bună parte din aceste persoane cu dizabilităţi avînd nevoie de diferite servicii sociale.

De către autorităţile publice locale de nivelul unu se acordă serviciile primare – serviciul de asistenţa socială comunitară, serviciul  cantină  de ajutor social.

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei acordă servicii specializate pentru persoanele cu dizabilităţi:  Serviciul „Asistenţă Personală”, Serviciul „Echipa Mobilă”, Serviciul de protezare şi ortopedie, Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, Serviciul Azilul pentru persoanele în etate şi cu dizabilităţi, Serviciul Centru de plasament socio-medical pentru persoane social-vulnerabile.

În raionul Floreşti, de serviciu specializat „Asistenţa personală” beneficiază 122 de persoane cu dizabilităţi severe, dintre care 35 sunt copii şi 87 adulţi.

De Serviciul de suport „Echipa Mobilă” beneficiază 21 de copii cu dizabilități, dintre care 17 au grad de dizabilitate sever și 4 beneficiari sunt cu gradul de dizabilitate accentuat.

În cadrul direcţiei, conform Hotărîrii de Guvern nr. 567 din 24.07.2011 cu privire la asigurarea unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare-tehnice, precum şi oferirea încălţămintei ortopedice, bandajelor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, invalizilor de război şi participanţilor la războiul din Transnistria şi Afganistan, în colaborare cu organele administraţiei publice locale, medicii de familie, asistenţii sociali, felcerul-protezist, au fost luaţi la evidenţă 788 de beneficiari, dintre care 541 din mediu rural şi 247 din mediu urban. Încălţăminte ortopedică complicată specială au fost prescrise şi acordate la 180 beneficiari, veterani de război, 101 veterani ai războiului din Afganistan, 304 persoane cu dizabilităţi, dintre care 80  copii. Pe parcursul anului 2020 – 34 de persoane cu dizabilităţi s-au adresat primar pentru a primi încălţăminte ortopedică şi corsete.

Serviciul specializat de îngrijire socială la domiciliu acordă ajutor şi sprijin persoanelor cu dizabilităţi şi bătrînilor singuratici şi inapţi de muncă, care mai beneficiază de diverse ajutoare materiale, alimentare, deservirea cu transport în cazuri de deplasare în instituţii medicale, aprovizionare cu produse alimentare.  În cadrul serviciului se deservesc 165 persoane cu dizabilităţi.

Pentru susţinerea persoanelor social – vulnerabile şi persoanelor cu dizabilităţi, în raion activează Azilul pentru persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi din s. Căpreşti, cu capacitatea de 45 de locuri.  Beneficiarii acestui serviciu dispun de asistenţă socială, asistenţă medicală, cazare, alimentaţie, activităţi socio-culturale, consiliere psihologică.

Prin Decizia Consiliului raional Floreşti nr. 10/08 din 12.11.2013, a fost instituit Centrul de plasament temporar socio-medical pentru persoane social-vulnerabile şi cu dizabilităţi, care îşi desfăşoară activitatea în incinta IMSP „Spitalul raional Floreşti” în perioada rece a anului. Pe parcursul anilor 2018-2019, au fost plasaţi în centru 10 beneficiari; 2019-2020 – 9 beneficiari. Beneficiarilor din acest serviciu le sunt prestate servicii de cazare, alimentaţie, igienă personală, asistenţă medicală.

Strategia naţională din ultimii ani a fost şi este reducerea costurilor serviciilor sociale fără micşorarea numărului serviciilor oferite. Cea mai mare provocare pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale din raion este asigurarea durabilităţii financiare, mai ales în mediul rural.

A fost examinată informaţia privind totalurile recoltării culturilor cerealiere şi leguminoase din prima grupă și rapiței, prezentată de specialistul superior din cadrul Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, dl Anatolie Cocerovschi şi aprobată decizia conform căreia Direcţia Agricultură şi Alimentaţie: va acorda asistență consultativă şi practică producătorilor agricoli din raion în asigurarea cu material semincer calitativ, organizarea lucrărilor de  pregătire a solului şi semănatului a 16000 ha cu grîu de toamnă, 2500 ha cu orz de toamnă, 2000 ha cu rapiță de toamnă și 200 ha cu mazăre de toamnă; va monitoriza procesul de organizare și desfășurare a semănatului culturilor agricole de toamnă, respectarea normelor tehnologice la efectuarea acestor lucrări; va analiza informațiile despre suprafețele de cereale de toamnă semănate în fiecare primărie și colectiv agricol de producere, în caz de necesitate, va interveni cu recomandări concrete pentru completarea suprafețelor de cereale din prima grupă cu culturi păioase de primăvară.

În scopul dezvoltării infrastructurii de importanţă regională şi locală, dar şi a asigurării durabilităţii proiectului „Construcţia staţiei de epurare”, înaintat la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, în cadrul concursului de proiecte lansat de Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a fost adoptată decizia „Cu privire la stabilirea parteneriatului”, conform căreia dl Ştefan Paniş, preşedintele raionului Floreşti, a fost împuternicit să semneze Declaraţia de parteneriat între Consiliul raional Floreşti şi Primăria oraşului Floreşti.

Menţionăm că 7 chestiuni din cele 11 abordate au fost aprobate de către consilierii prezenţi la şedinţă şi s-au adoptat deciziile respective.

  Silvia RUSU,

specialist principal,

 Serviciul Administraţie Publică