Ziua Lucrătorului din Silvicultură

19 septembrie 2020

Stimaţi  silvicultori din raionul Floreşti!

Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcată tradiţional în a treia sîmbătă a lunii septembrie, vin cu cele mai sincere felicitări, cu urări de bine şi prosperitate.

În numele Consiliului raional Floreşti, dar şi al meu personal, adresez mulţumiri pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea şi gospodărirea durabilă fondului forestier de pe teritoriul raionului nostru.

Meseria de pădurar văzută din exterior este una frumoasă, dar privită din interior este o profesie dură, aspră, bărbătească şi cere o atitudine deosebită şi o dragoste nemărginită faţă de natură.

În fiecare zi, noi depindem de diversele bunuri și servicii care ne sunt oferite de pădure. În afară de lemn și alte produse, pădurea asigură funcții vitale pentru noi – fără păduri nu am avea aer pentru respirație, apă curată în rîuri și izvoare, mediu sănătos pentru sănătatea noastră proprie. Dacă nu vom avea grijă de păduri acum, nu le vom avea în viitor, iar Dumneavoastră sunteți cei care depuneţi efort fizic și investiție sufletească zi de zi pentru protectia acestui tezaur natural, a pădurilor.

Salutăm şi ne implicăm de fiecare dată la acţiunile de înverzire “Un arbore pentru dăinuirea noastră”, organizate şi desfăşurate în raion şi pledăm pentru împădurirea a cît mai multor terenuri degradate din zona floreşteană.

Conştientizăm faptul că, aportul Dumneavoastră la ocrotirea şi îngrijirea pădurilor și fîşiilor forestiere, este considerabil, iar de munca desfăşurată, oferind societății noastre un mediu ecologic sănătos și echilibrat, depinde calitatea vieţii nu doar a generaţiei actuale, dar şi a celei viitoare.

Vă doresc, dragi silvicultori, să vă bucuraţi de multe succese în munca pe care o desfăşuraţi, să aveţi parte de multă sănătate, noi realizări în plan profesional şi personal, curaj şi încredere în forțele proprii. Fie ca în sînul familiilor Dumneavoastră să dăinuie pacea, armonia, fericirea şi bunăstarea.


Cu deosebit respect, Ştefan Paniş,

 Preşedintele raionului Floreşti