Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist Superior, Serviciul Atragere a Investiţiilor

21 septembrie 2020

În legătură cu expirarea la data de 19 septembrie curent a termenului-limită de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru funcţia publică vacantă de Specialist superior al Serviciului Atragere a Investiţiilor din cadrul Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, Comisia de concurs a examinat singurul dosar depus de participant, şi, potrivit condiţiilor de participare la concurs, a admis candidatul:

  1. Coşciug Oxana

Proba scrisă se va desfăşura la data de 29 septembrie 2020, ora 13:30, sediul Consiliului raional Floreşti, etajul 4.