Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist Superior, Serviciul Atragere a Investiţiilor

29 septembrie 2020

Urmare a desfăşurării, la data de 29 septembrie curent, a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior al Serviciului Atragere a Investiţiilor din cadrul Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, potrivit rezultatelor obţinute, este admis la interviu candidatul: Coşciug Oxana (Nota finală obţinută la proba scrisă: 8,14); Interviul urmează să […]